HOME
INDEX

546     Sandbäckshult - Berga

FÖREGÅENDE
LISTA
Sandbäckshult - Ruda - (Berga)
NÄSTA

 


Karta nr 469

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Hornsö såg
Sbh Sandbäckshult h 44.3 35 1897.12.04 33)
Hrö Hornsö v 48.1 51 1897.12.04 33)
Vbo Värlebo v 53 56
Verlebo 56 1897.12.04 33)
Lmå Långemåla v 56.6 59 1897.12.04 33)
Rud Ruda v 61.5 82 1897.12.04 33)
Ruå Ruda gård v 63.6 1897.12.04 33)
Rudagård
Bgå Berga gård h 67.3 1897.12.04 33)
Bergagård
Höy Högsby v 69.9 68 1897.12.04 33)
Bg (Berga) v 76.5 94 1874.11.11 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-06 Rolf Sten