HOME
INDEX

542     Åseda - Hultsfred

FÖREGÅENDE
LISTA
(Åseda) - Gårdveda - (Hultsfred)
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
.

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Åa (Åseda) v 122.3 236 1902.06.26 33)
Åa

(Åsheda)

v 73.6 236 1902.06.23 33)
Skedaström 1902.11.25 33)
Ssu Sissehult v 116.9 246 1911.12.23 33)
Häs (EJ: Hn) Hultanäs v st 113.5 230 1911.12.23 25) 33)
Tib (EJ: Tb) Triabo v st 106.9 181 1911.12.23 25) 33)
Tib (EJ: Tb) Triatorp 106.9 1911.12.23 25)
Mop (EJ: Mp) Mosstorp h st 100.7 135 1911.12.23 25) 33)
Hjm Hjortöström v 97.8 130 1912.04.01 33)
Hjm (EJ: Hj) Hjortström st 97.9 1911.12.23 1972.05.28 25)
Vsm (EJ: Vm) Virserum h st 95.6 124 1911.12.23 25) 33)
Hap (EJ: Ha) Hultarp h st 92.1 102 1922.12.05 25) 33)
Fla (EJ: Fl) Flaten v st 86.4 100 1922.12.05 25) 33)
Sli (EJ: Sli) Sandlid hp 83 104 1942. 1967.05.28 25)
Gåv (EJ: Gv) Gårdveda h st 80.6 100 1922.12.05 25)
Gåvx (EJ: GVx) Gårdveda föreningsväxel vx 80.1 1922.12.05 10.1961 25)
Msa Målilla sanatorium v 78.9
Sanatoriet
Ödh Ödhult h 72.3 110
Hf (Hultsfred) st 66.2 100 1975.11.11 > 25)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-06 Rolf Sten