HOME
INDEX

413     Uddevalla H - Håkantorp

FÖREGÅENDE
LISTA
Uddevalla H - Öxnered - (Håkantorp)
NÄSTA

 


Karta nr 343

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Uvh (Uddevalla hamn) lp 1940.07.01 > 25)
(Uddevalla UV) 1 1867.05.17 33)
Uv (Uddevalla C) h 0 6 1903.12.15 33)
Kud Kuröd lp 2.5 1963 före > 25) 100)
Ägb Ängebacken v 7.5 69 1867.05.17 33)
(EJ: Eg) Engebacken st 7.5 1866.10.17 1916.10.01 25)
Ryr Ryr v 13.7 72 1867.05.17 33)
Skuleboda lp ca 1935 25)
Alm Almås lp 16.2 1973.03.19 1989.10.01 25) 160)
Gub Grunnebo h 18.4 70 1867.05.17 33)
Öx Öxnered hp 22.5 1990.05.27 > 25) 190)
Öx Vänersborg Öxnered
Öx/Vgv Vänersborg V hp 22.5 1988.05.29 1990.05.27 25) 190)
Advg Annedalsvägen hp 23.6 1943.12.01 1948.05.09 25)
Bsut Blåsut hp 25.1 1943.12.01 1956 25)
Vg Vänersborg C hp 26.2 1990.05.27 > 25) 230)
Vg Vänersborg v 26.2 46 1867.05.17 33)
(EJ: Vb) Venersborg st 26.2 1916.10.01 25)
(EJ: Wb) Wenersborg st 26.2 1866.10.17 25)
Tändsticksfabrikens sidospår lp 1937 25)
Regementets sidospår lp ca 1930 25)
Mariero hlp 1911.06.27 1935 25) 33)
Vag Vargön h 31.1 58 1867.05.17 33)
Storegården hp 25) 290)
Hästevadet hp 25) 290)
Harvhedet hp 25) 290)
Rånnum
Hjärpetorp hp 25) 290)
Lsk Lilleskog v 35.6 64 1867.05.17 33)
Lskgrp Lilleskogs grusgrop lp 37.1 1986.01.01 25)
Munkestens sidospår lp 37.1 1908 ca 25)
Flm Flo mosse lp 1945.11.01 25)
Mossebo lp 25)
Detterstorp 1867.05.17 33)
Sad Salstad h hp 44.1 50 1975.06.01 1985.06.02 25)
Salsta 50 1867.05.17 33)
(EJ: St) Sahlstad st 44.1 1866.10.17 25)
Sahlsta
Forshall hp 1868.07.01 1890.11.01 25)
Gop Grästorp h 49.5 58 1867.05.17 33)
Fbe Flakeberg h hp 54.1 69 1977.05.22 25)
Utp Ulvstorp v hlp 57.8 80 1963.05.26 1971.05.23 25)
(EJ: Ut) Ulfstorp st 57.8 80 1867.05.17 25) 33)
Bad Baljered lp 61.8 > 25) 495)
Lastplats vid km 61,8 61.8
Håp (Håkantorp) v 63.4 79 1867.05.17 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
100)Räknad till Uddevalla C från 1965
160)Sidospår kvar
190)Trst
230)Trst, bemannad
290)"Motorhållplats"
495)Namngiven först 1.6.1969

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-02 Rolf Sten