HOME
INDEX

412     Munkedals bruk - Skree/Munkedals hamn

FÖREGÅENDE
LISTA
Munkedals bruk - (Munkedal) - Skree/Munkedals hamn
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringMklb Munkedals Bruk 0,000 20 1895-12-27 lp, industrispår 1974-12-01
  Munkedals Fabrik          
  Munkedals övre   0,500   1895-12-27 stn, hlp 1948, s P 1961-01-01, PU 1965-08-02; industrispår 1974-12-01
  sidospår   0,800     ssp, BI; smalspåret, bispår Örekilsälven (Grindtången)
  sidospår   1,000   1926 ssp, BI; smalspåret; vedupplag
Munkedals nedre 2,100 20 1903-12-16 stn, hlp 1903, stn, uppgick i Munkedal (SJ) 1965-08-02
Qvistrum 2,100 20 1895-12-27 stn,
  (Munkedal)   2,200 23   se Bohusbanan
  Åtorp   2,9   1985 hp, museitrafik; ej officiellt namn
Skree 1895-12-23
Mklh Munkedals hamn 5,500 3  ~1902 stn, T hlp 1948, lp 1961-01-01, GU 1965-08-02

Munkedals järnväg (MJ)
Munkedals pappersbruk etablerades redan på 1870-talet, på en plats med ovanlig närhet mellan flottled, vattenkraft och havshamn, men med avstånd nog mellan bruk och hamn för att transporterna skulle vara ett problem. Banan drogs över rasbenägen lera och drabbades av många störningar. Den hade ringa betydelse för andra än bruket och samhället efter Bohusbanans tillkomst men fabrikens expansion och övergång till oljeeldning föranledde breddning.

Koncession
1893-11-10.

Längd 6 km.

Spårvidd 600 mm. 1955-04-06 breddad till 1435 mm Munkedal SJ–Munkedals hamn,
4 km, 1955-10-04 till Munkedals bruk, 2 km.

Ägare Munkedals AB.

Förvaltningsort Munkedal.

Trafikförändringar
1895-12-27 * Munkedals bruk–Skree.
1961-01-01 † Munkedals bruk–Munkedal, 2 km, allmän persontrafik.
1965-08-02 † Munkedal–Munkedals hamn, 3 km, all trafik, och Munkedals bruk–Munkedal, intern persontrafik.
1976-12 † Munkedal–Munkedals hamn, resttrafik de facto.

Trafik
a) Persontrafiken var officiell nog men annonserades efter 1913 bara lokalt.
b) Trafiken sköttes sedan 1965-08-02 av SJ.
b) 1974-12-01 omklassades MJ från enskild järnväg till industrispår.
c) Munkedals - Munkedals hamn delvis ombyggd för museitågstrafik, 600 mm spårvidd.

Anmärkning
a) 1967 infördes SJ-signaturer på grund av datoriserad godsvagnsövervakning.

 
Källor och referenser
Litteratur Lennart Welander, Munkedals järnväg, 1984
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 Benny Nilsson / Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2020-03-30 Rolf Sten