HOME
INDEX

410     Lysekil - Smedberg

FÖREGÅENDE
LISTA
Lysekil - (Smedberg)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringLy/Lys Lysekil v 34,800 2 1913-06-15 stn, PU 1981-09-28, †P 1983-09-09, I lp 1991-02-04; GL
Bu/Buh Buahöjd v 30,200 34 1913-06-15 hp, †1957-06-02
Ls/Lye Lyse v 27,800 3 1913-06-15 hlp, I stn 1948, I hlp 1966-05-22, PU 1981-09-28, †P 1983-09-09; ssp 1994-01-01; IL
Hv/Hvl Häggvall v 25,500 5 1913-06-15 hlp, hp ~1963, †1978-05-28
Gs/Gsb Gåseberg h 23,000 30 1913-06-15 hlp, I stn 1953-06-07, hlp 1959, hp 1965, †1977-05-22
Bt/Bs Brastad v 19,900 46 1939-01-01 stn, PU 1981-09-28, †P 1983-09-09, I lp
1986-06-12, ssp 1987-05-31; <1939-01-01 Lökebacken; IL
Lb Lökebacken 19,900 46 1913-06-15 stn
Bd/Bod Brodalen v 15,800 5 1913-06-15 stn, hlp 1963, hps 1977-05-22, PU 1981-09-28, I hp 1982, †1983-09-09
Vattentag 21,500 1913 vt, BI 1950; Brobergs gårds kvarndamm
Hl/Hal Hallinden v 10,500 19 1913-06-15 stn, †G 1977-05-22, PU 1981-09-28, †1983-09-09
Hl/Hal Hallinden   10,200   1984 I ssp; västra växeln borttagen; IL
Gb/Glä Gläborg v 6,200 2 1913-06-15 hlp, I stn b1940t, I hlp 1959, hps 1964-05-31, †1971-05-23, BI 1981-03-02
Hg/Hyg Håbygård h 2,000 31 1913-06-15 hlp, T hp 1975-06-01, I hp 1975, PU 1981-09-28, †1983-09-09
Sbg (Smedberg) h 0,000 38 1911-11-15 stn, †G 1957-06-01, I infogad i Munkedal stn 1957, †1964-05-31 Strömstadsbanan, †1975-06-01 Anslutning Bohusbanan. 113,3 km från Göteborg
Mkl (Munkedal) 109,500 23 1903-12-16 stn; FS

 

Lysekils järnväg (LyJ) Läs mer HÄR!
Lysekils stad var LyJ:s överlägset viktigaste intressent. Byggkostnaden blev hög på grund av den ovanligt brutna terrängen.
Fisk och sten tillhörde det gods som präglade LyJ i början, men järnvägen drabbades hårt av stenindustrins kris på 1930-talet.
Under 1990-talet ökade godstrafiken till industrierna i Lysekil.
I början av 2018 beslöt Trafikverket att underhållet av banan ska upphöra i december 2018. Banan är sedan dess formellt stängd för all trafik.

Koncession 1908-05-08.

Längd 35 km.

Förvaltningsort Lysekil.

Trafikförändringar
1912-06-15 * Lysekil–Smedberg, allmän trafik.
1981-09-28 † persontrafik de facto (formellt 1983-09-09).

Trafik
Nästan alla LyJ-tåg utgick från Munkedal och trafikerade först 4 km SJ-spår till Smedberg.

Trafikuppehåll 2006-12-20–2007-02-23 på grund av ras strax söder om Munkedal.

Förstatligad 1939-07-01 ansökt.

Elektrifiering 1950-06-10.

Fjärrblockering 1957 Smedberg, lokal fjärrstyrning; Munkedal.

Nollpunkt Lysekil för LyJ, Smedberg för SJ.

Anmärkning
a) 1977-12-12–1978-12-03 hade banan sth 40 km/h på grund av dåligt spår, lägst i SJ:s persontrafik i modern tid.
b) 1988-07-01–2002-03-31 var banan länsjärnväg för godstrafik.
c) I början av 2018 beslöt Trafikverket att underhållet av banan ska upphöra i december 2018. Banan är sedan dess formellt stängd för all trafik.

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
Lysekils Järnväg 25 år, 1938.
Osborn Olsson, Lysekils Järnväg – Lysekils-banan, 2000.
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm.
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920.
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad 2020-03-30 Rolf Sten