HOME
INDEX

380     Fornåsa - Motala

FÖREGÅENDE
LISTA
(Fornåsa) - (Motala)
NÄSTA

 


Karta nr 249

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Fnå (Fornåsa) h 0 86 1897.12.01 33)
Htt Hyttringe v 2.8 90
Ösa Österstad h 5.6 83 1915.07.31 33)
Ulå Ulvåsa h 7.5 83 1915.07.31 33)
Ask 1915.10.01 33)
Vdö Vedemö h 9.6 92 1915.07.31 33)
Hbk Holmsbruk v 12.6 109 1915.07.31 33)
Motala Elektrolux
Mot (Motala C) v 14.6 94 1873.12.15 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-02 Rolf Sten