HOME
INDEX

379     Fågelsta - Ödeshög

FÖREGÅENDE
LISTA
(Fågelsta) - (Hästholmen) - Ödeshög
NÄSTA

 


Karta nr 249

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Fgl (Fågelsta) h st 39.4 116 1916.10.01 25)
Räö Rävsjö lp 1 1917.10.05 25) 33)
Rävsjö grusgrop
Ösp Ölstorp hp 3 1874.10.28 25)
Aska Aska v 43.2 102 1901.06.01 33)
Bst Brustorp hp 6 1874.10.28 25)
Egy Egeby 44.9 96 1909.03.30 33)
Egy (EJ: Eg) Egby hlp 7 1874.10.28 1956.06.03 25)
Huvudstad 1911.04.24 33)
(EJ: Hu) Hufudstad (!) lp 8 1874.10.28 1916.10.01 25)
Kvbg (EJ: Kbg) Kvissberg hp 9 1916.10.01 25)
(EJ: Qbg) Qvissberg hp 9 1874.10.28 1916.10.01 25)
Sknv Skänningevägen hp 9 1953.09.01 25)
Vst Vadstena h 49 87 1874.10.06 33)
(EJ: Wa) Wadstena st 10 1874.10.28 25)
Vsthsp (EJ: Vah) Vadstena Hamn hlp 1885.01.01 25)
Nff (EJ: Nf) Norehoff hlp 51.5 92 1888.11.14 25) 33)
Arb, Arn (EJ: Ag) Arneberga v st 53.6 96 1888.11.14 25) 33)
Hrs (EJ: Hr) Herrestad h hlp 56.2 103 25)
Kät (EJ: Kld) Källstad v hlp 58.1 101 1888.11.14 25) 33)
Rlö (EJ: Ra) Rogslösa v st 59.8 99 1888.11.14 25) 33)
Bmn (EJ: Bh) Borghamn h st 63 93 1888.11.14 25) 33)
Djk (EJ: Dj) Djurkälla v hp 65.1 118 1888.11.14 25) 33)
Vvs (EJ: Vsa) Väversunda h st 67.2 104 1916.10.01 25)
Vvs (EJ: Vsa) Väfversunda st 28 1888.11.14 25) 33)
Obg (EJ: Ob) Omberg h hlp 70.6 95 25)
Msbo (EJ: Mo) Mossebo h hp 71.4 94 25)
Avr (EJ: Av) Alvastra h st 73.1 95 1888.11.14 25) 33)
Hn (EJ: Hn) (Hästholmen) v st 75.9 95 1888.11.14 25) 33)
Hnh (EJ: Hnh) (Hästholmens hamn) hlp 1 1888.11.14 25) 470)
Sjtp (EJ: Sj) Sjöstorp h hp 78.5 116 1888.11.14 25) 33)
Sjötorp 116
Öhg (EJ: Öh) Ödeshög v st 81.4 130 1888.11.14 25) 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
470)Sidobana

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-02 Rolf Sten