HOME
INDEX

381     Väderstad - Bränninge

FÖREGÅENDE
LISTA
(Väderstad) - (Skänninge) - (Bränninge)
NÄSTA

 


Karta nr 249

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Väderstad) 114 1910.05.15 33)
Hygnestad 100 1913.10.19 33)
Appuna 114 1913.10.19 33)
Vallaslätten 110 1913.10.19 33)
Vallsberg
Bjälbo 106 1913.10.19 33)
Ingridsdal 95 1913.10.19 33)
(Skänninge) 94 1873.12.15 33)
Lindsäter 81 1913.10.19 33)
Stagelstorp 78 1913.10.19 33)
Normlösa 82 1913.10.19 33)
Hycklingevägen
Spärringe 72 1913.10.19 33)
Västerlösa 77 1913.10.19 33)
Egebygård
Björkeberg 73 1913.10.19 33)
Sibborpsvägen
Ledbergskulle 71 1913.10.19 33)
Kränge
(Bränninge) 40 1897.12.01 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-02 Rolf Sten