HOME
INDEX

358     Södertälje Syd - Eskilstuna

FÖREGÅENDE
LISTA
(Södertälje Syd) - Strängnäs nya - (Eskilstuna) (Svealandsbanan)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Södertälje Syd) 1.8 37 1995.01.09
Nkv Nykvarn 16.4 36 1895.05.26
Ryb Ryssjöbrink 23.1 43 1994
Lg Läggesta 33.7 21 1997.06.09*  
Gry Grundbro fp41.5 13 1997.06.09* 130)
Åks Åkers styckebruk 0
Mby Malmby 46.5 4 1997.06.09*
Sgs Strängnäs 50 16 1997.06.09*
Häd Härad 56.9 15 1997.06.09*
Kju Kjula 71.8 65 1997.06.09*
Et (Eskilstuna C) 81.6 17 1876.10.01

Övrig information
130)
*
= km 5,8. Anslutning till Åkers Styckebruk
Nya stationer tillhörande Svealandsbanan

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2012-01-13 Rolf Sten