HOME
INDEX

357     Åkers krutbruk - Strängnäs

FÖREGÅENDE
LISTA
Åkers krutbruk - (Åkers styckebruk) - Strängnäs
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Åkers Krutbruk st 3 25)
Åks (Åkers styckebruk) h 0 12 1895.10.01 33)
Vab Valsberga h 2.9 8 1895.10.01 33)
Gbo Grundbro v 6.4 14 1895.10.01 33)
Mby Malmby h 9.8 7 1895.10.01 33)
Ufh Ulfhäll 13
Sgs Strängnäs h 14.9 12 1895.10.01 33)
Strengnäs st 15 1896. 25)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-05 Rolf Sten