Södertälje Syd


Denna trafikplats tillhör bandel nr 337
 
Nr Bandel Spårvidd
337 (Flemingsberg) - Södertälje Syd - (Järna) (Grödingebanan) 1435
358 (Södertälje Syd) - Strängnäs nya - (Eskilstuna) (Svealandsbanan) 1435

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04 / Benny Nilsson
Uppdaterad 2020-01-05 Rolf Sten