HOME
INDEX

210     Fors - Gruvgården

FÖREGÅENDE
LISTA
(Fors) - Gruvgården
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringFs (Fors) h 0,000 73 1875-10-01 stn, † P 1970-06-01, *P 1995-01-09; FS
Å Åsgarn 6,500 81 1905-08-01 hlp, T P 1932-03-01, † 1955-06-10
G Garpenberg 10,200 134 1905-08-01 stn, † P 1932-03-01, † 1955-06-10
H Herrgården 12,000 153 1908-10-01 hlp, lp 1932-03-01, † b1940t
Dfh Dala Finnhyttan 15,600 161 1908-10-01 stn, † P 1932-03-01, † 1955-06-10; även Dala- Finnhyttan
Gu Gruvgården 16,700 156 1908-10-01 hlp, † P 1932-03-01, † 1955-06-10
Grufgården 16,700 156

hlp


Gruvgården–Fors järnväg (GFJ)

I Garpenberg fanns både järn- och sulfidmalmer, och den normalspåriga järnvägen byggdes primärt för att sätta dessa tillgångar i förbindelse med Norra stambanan.
Skogsprodukter spelade också en viss roll under banans första decennier.
Den finansierades och ägdes av bolag som låg inom Wallenbergssfären vilket bland annat påverkade den rullande materielens sammansättning.
Trafiken var starkt beroende av malmkonjunkturen. Under andra världskriget fraktades mycket järnmalm för vidare befordran till Tyskland, och en ny topp kom några år efter kriget.

Koncession
1904-04-29 Fors–Garpenberg.
1907-08-10 Garpenberg–Gruvgården.

Längd 17 km.

Ägare
Garpenberg–Fors järnvägs AB till 1911-11-18, därefter Gruvgården–Fors järnvägs AB, i samband med rekonstruktion, till 1955 då Boliden AB tog över järnvägen och gruvan.

Förvaltningsort
Fors till 1918, sedan Dalafinnhyttan.

Trafikförändringar
1905-02-09 *Garpenberg–Fors, 10 km, provisorisk godstrafik.
1905-08-01 *samma sträcka, allmän trafik.
1908-05-18 *Gruvgården–Garpenberg, 7 km, godstrafik.
1908-10-01 *samma sträcka, persontrafik.
1932-03-01 † persontrafik (neddragen 1923-09-07). Trafikplatsernas infrastrukturella status härefter obekant.
1955-06-10 † allmän godstrafik, koncessionen hävd, industrispårsdrift.
1967-01-01 † malmtrafik.

Omläggning
Efter ras 1942-08-06 byggdes ny station i Gruvgården. Banan kortades 0,5 km.

Anmärkning
Gruvgårdens (malm )bangård hade hela 3,5 km spår.

Litteratur
Ernst Andrén & Erik Sundström, Gruvgården–Fors Järnväg, 1968 (SJK 5).
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009.
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920.

 


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-11-21 Rolf Sten