HOME
INDEX

209     Näs - Horndal
(Normalspåret)

FÖREGÅENDE
LISTA
(Näs) - (Västanhede) - (Horndal)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Notering(Näs  Bruk) 0,000 72 1876-10-01 stn, † P 1933-07-01,  † 1953, fd Näs; till normalspåret
  By kyrkby   1,900   1922-01-01 1,9 By kyrkby stn, † P 1933-07-01,  † 1953; 1922-01-01  från smalspåret tidigare Bredgrind
  Nylandet         Nylandet hp 1920t, † 1953
  Hede grustag         Hede grustag grp
  (Västanhede) 8,000 86 1921-10-01 hp, † P1933-07-01, † 1953; ansl NMJ; från smalspåret
Ingeborgbo 11,300  1920t hp, †1933-07-01, † 1953
  Vattentag         vt, Horndalsån
Horndals Bruk 14,100   1921-10-01 stn, † P 1933-07-01;  † 1953; från Horndal–Västanhede järnväg
  sidospår   14,500    ssp.
  (Horndal) 15,000 131 1875-09-06 stn, † P 1970-06-01; ansl Norra stambanan; GS

 

Näs–Horndals järnväg (NsHJ)

Läs mer om NMJ  HÄR


Omlastningen från smalspåriga Näs–Morshyttans järnväg och delsträckan pä Norra stambanan för de stora godstransporterna mellan Näs och Horndal blev betungande, och omsider beslöts att binda samman de båda industrianläggningarna med ett normalspår som på flera km gick intill Norra stambanan.
Den nordliga delen byggdes och trafikerades som Horndal–Västanhede järnväg innan smalspårssträckan breddades.
Trafiken dog med industrin i Näs.

Längd 16 km.

Ägare Näs–Morshyttans JärnvägsAB, ingående i Fagerstakoncernen.

Förvaltningsort Näs bruk till 1926, Långshyttan till 1933, sedan Horndal.

Trafikförändringar
1920-01-01 * Horndal–Västanhede, 8 km, provisorisk godstrafik.
1921-10-01 * samma sträcka och från smalspår ombyggda Västanhede–Näs bruk, 8 km, allmän trafik.
1933-07-01 † allmän trafik, övergång till industrispårsdrift.
1953 †Horndals bruk–Näs bruk, 14 km, enskild godstrafik.
1979 †Horndal–Horndals bruk, 1 km, enskild godstrafik.

Upprivning Näs–Horndals bruk ~1955, Horndals bruk–Horndal ~1980.

Anmärkning Materielsignatur NSJ.

Litteratur
Ulf Fjeld, ”Horndalsverken och dess järnvägar”, ÖSJ-bladet 4/1981.
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009.
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920.


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-11-23 Rolf Sten