HOME
INDEX

211     Jularbo - Månsbo

FÖREGÅENDE
LISTA
(Jularbo) - Månsbo
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringJu (Jularbo) h 164,898 75 1876-10-01 stn, hlp 1966, lp 1967-05-28, I stn 1971-11-29, † 1985-01-01; ansl JMJ; IS
  Grusgrop   3,800     grp, BI
Mån Månsbo 4,200 1919-02-04 *G , *P 1919- 03-16, U 1922-12-24(infrastrukturell status obekant), † 1981-07-01

Jularbo–Månsbo järnväg (JMJ)

Normalspårig industribana på Dalälvens norra strand vid Avesta.
Anmärkningsvärt utöver den sena ångloksdriften är att trafiken återuppstod efter så många års uppehåll.

Koncession 1908-05-05.

Längd 5 km

Ägare Månsbo järnvägsAB, dotterbolag till Alby Klorat AB.

Förvaltningsort Månsbo.

Trafikförändringar
1919-02-04 *godstrafik.
1919-06-13 *persontrafik.
1922-12-24 † all trafik de facto (persontrafik formellt 1923-01-01).
1930 *godstrafik.
1981-07-01 † godstrafik.

Omläggning 1971 infarten till Månsbo på grund av vägbygge.

Upprivning 1982

Anmärkning
a) Banan trafikerades med ånglok t.o.m. 1977-09-20. Det var den sista reguljära ångdriften i Sverige.
b) Koncessionen hävdes först 1982-11-18.

Litteratur Thomas Walldow, ”Ångande industribana i Dalarna”, Tåg 7/1976
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-11-21 Rolf Sten