HOME
INDEX

079     Forsmo - Tågsjöberg

FÖREGÅENDE
LISTA
(Forsmo) - (Tågsjöberg)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringFsm (Forsmo) h 0 82 1918-07-29

hlp, stn 1923, †P 1985-06-02, †1989-05-28; ansl stambanan genom övre Norrland; IS

Ytsl Yttersel 2,9 112 1936

hpr, †1965-05-30

Vgn Vignäsbrännan v 6,6 92 1925-12-03 hp, †1965-05-30
Rl Resele h 11,6 93 1925-12-03

hlp, I stn 1956, T hp 1960t, I stn 1965, I hp 1969, hps 1970-12-08, hp 1971-11-16, hps 1981-10-12, †1985-06-02, BI 1995-12

Omnä Omnäs 13,9 81 1936 hpr, †1965-05-30
Tgm Tängstamon h 14,7 59 1925-12-03 hlp, I stn 1965, I hlp 1968, T hlp 1970-05-31, I hp 1973-04-02, †1985-06-02
Vämo Västanåmon 16,1 62 1936 hpr, †1965-05-30
Mfb Moforsbygget 17,2 73 1961-05-01 lp, BI 1975, †1978-03-01
Stfl Sörtannflo 19,2 91 1937 hpr, †1965-05-30
Tfo Tannflo v 21,6 79 1925-12-03 hlp, †1967-05-28, BI 1969
  Forsås grusgrop       1933 grp, †<1944
Åd Ådalsliden h 28,3 100 1925-12-03

stn, †G 1974-06-01, I hlp 1974, I stn 1976-02-16, †1985-06-02; IS
Ådalslidens grusgrop grp 1930, †<1944

  Fjällsjö älv   34,3     bro 138 m
Åkn Åkvisslan v 34,4 127 1929-05-11

hp, †1966-05-22

Mof Moflo 35,4 132 1929

lp, †1949-06-01; <  ()

Εkn

Åkvisslan

      1925
Btå Betåsen v 41,2 163 1925-12-03 stn, I hlp 1968, T hp 1970, †1985-06-02; IL
  Söderfors   43,0 174 1925 ssp, BI s1920t; ej fastställt namn
Älgm Älggårdsmon 43,4 179 1936 hpr, †1966-05-22
Klip Klippen 45,0 179 1939 hpr, †1965-05-30
Grt Gåreleselet 48,8 193 s1920t

hlp, hp 1958, †1965-05-30

  Röån   50,7     bro 126 m
Röån Röån h 52,6 201 1925-12-03 hlp, hp ~1963, †1985-06-02
Tsg (Tågsjöberg) h 56,9 203 1925-12-03 stn, †P 1985-06-02, †1994-06-12; vagnslast även därefter; IS
 

Statsbanan Forsmo–Hoting
Den sydligaste av de tre projekterade norrländska tvärbanorna var den som ansågs ha bäst ekonomiska utsikter och anlades först.
Meningarna bröts starkt om sträckningen, men beslutet blev att till betydande del följa Ångermanälvens dalgång. En nackdel med detta var den besvärliga markbeskaffenheten utmed älven som framtvingade stödjemurar och omfattande dräneringar, som ändå inte helt kunde eliminera ras.
Underlaget för persontrafik och lokal godstrafik sviktade efterhand men systemtransporter av rundvirke föranledde på 1980-talet upprustning av banan.

Längd 121 km

Trafikförändringar

1921 *Forsmo–Ådalsliden, 28 km, provisorisk godstrafik. Banan i övrigt öppnad för sådan ”allt efter som rälsläggningen framgick och spårets tillstånd det tillät”. Rälsläggningen klar hösten 1924.
1925-12-03 *allmän trafik.
1985-06-02 †persontrafik.
2007-01-01 †allmän godstrafik, systemtåg kvar.

Trafik
Godstågen och även persontågen utgick till 1993-06-13 från Långsele på Stambanan genom övre Norrland.

Fjärrblockering 1962-02-01 Forsmo stn; Vännäs.

ATC 1985-06-17 Forsmo stn.

Anmärkning 1988-07-01-2002-03-31 var banan länsjärnväg för godstrafik.

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av statsbanan Forsmo–Hoting, 1932
Kenneth Landgren, Forsmo–Hotingbanan, 1981
Övrig information
Kilometertalen räknade från Forsmo
 
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 Benny Nilsson / Kjell Byström
Uppdaterad/Kompletterad 2020-02-09 Rolf Sten