HOME
INDEX

077     Lycksele - Storuman

FÖREGÅENDE
LISTA
(Lycksele) - (Storuman)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km * Höjd Från NoteringLy (Lycksele) h 64,5 225 1924-12-16 stn, †P 1995-06-12; GS
Tsp Telespåret 65,7 231 1956

ssp, T infogad i Lycksele stn 1956, I infogad i Lycksele stn 1978

Ble Betsele h 73,2 236 1930-12-01

hlp, T hp 1980-12-01, †1986-06-01, BI 1990-11-19

Kro Kronåker 78,0 263 ~1965 ssp, namn- och signatursatt 1970, BI 1990-11-19; ssp 1994, BI 1998
Båf Bålforsen h 78,8 260 1930-12-01

hp, hlp 1931, hp~1950, †1967-09-24

Nstr Nysäter v 80,4 255 1945 hpr, †1967-09-24
Ug Umgransele h 84,8 262 1930-12-01

hlp, I stn 1956, T hp 1980-12-01,
†1986-06-01, I ssp 1988, BI 2001-07-31

  Stoppställe   90,7 260 1960 sto, U 1967-09-24
Rfb Rusforsbygget 91,0 262 1959-09-01 lp, †1971-08-01
Albg Aloberg h 92,3 266 1936

hpr, †1969-09-28

Kat Kattisavan h 97,3 273 1930-12-01 hlp, I stn 1957, I hlp 1967, T hp 1980-12-01, †1986-06-01, I stn 1988, I ssp 2004-11-10; även mtmp; IL
Mlå Medelås h 102,2 290 1930-12-01 hp, †1977-05-22
Blk Blåviksjön h 106,5 270 1940-05-15 hlp, I stn 1956, I hlp 1988, T hp 1989-04-01, †1992-06-09, BI 2001-07-31
Blk Blåvikstrand 106.5 270 1930-12-01
Tfs Tåskfors 109,1 276 1949 hpr, †1977-05-22
Paul Pauliden 113,9 276 1944 hpr, †1977-05-22
Bks Bäcknäs h 116,3 272 1931-05-15 hp, †1977-05-22
Åsk Åskilje v 119,8 271 1930-12-01

hlp, I stn 1950, T hp 1980-12-01, †1992-06-09, BI 2001-09-04

Åbn Åskiljebron 121,0 270 1934 sipl+kb 195 m, kb 1959-05-31, ren spårbro ~1965; Ume älv
Tara Tara v 123,7 279 1939 hpr, †1977-05-22
Kov Kovallberget v 130,2 279 1932-02-15 hp, †1967-09-24
Bjt Björnberget 13,02 279 1955 lp, †1980-06-16, BI 1985
Gun Gunnarn h 134,5 280 1930-12-01

hlp, I stn 1956, T hp 1989-04-01, †1992-06-09, I ssp 2004-11-10; även mtmp; IL

Rib Risberget h 136,7 280 1944 hpr, †1969-09-28
Söl Sörsjöliden h 137,5 280 1931-05-15

hlp, lp ~1935, BI 1956-11-01, †1958,
ssp 1958-06-04, BI 1962-05-15

Skå Skiråsen   144,3 310 1931-05-15 hp, BI 1975; flyttad
Skå Skiråsen 144,8 318 1975 hlp, †1986-06-01
  Stoppställe   146,5   1959 sto, U 1967-09-24
Bar Barsele h 148,2 305 1930-12-01 hlp, I stn 1956, T hp, †1992-06-09, BI 2001-07-31
Mytk Myrträsk h 15166 312 1937 hpr, †1967-09-24
Bjvk Bjurvik 155,3 314 1963 ssp, BI 1990-11-26, ssp 1992-06-09, BI
Låb Långselberget v 157,6 313 1930-12-01

hp, hlp b1940t, T hp 1988-05-29, †1992-06-09, BI 1995-09-28

  Stenselebygget   158,0     ssp, I utbruten ur Långselberget hlp, BI 1961; ej officiellt namn
Ssl Stensele v 162,2 329 1930-12-01

hlp, I stn 1956, T hp, †1992-06-09, BI 2000-09-04; även mtmp

Sslu Stensele sjukstuga v 163,0 332 1946-06-01

hp, †1969-06-01, *P 1970, †P 1977-05-22

Sså Stenselesågen 163,8 334 1967 ssp, namn- och signatursatt 1970, T infogad i Storuman stn; IL
Sumf Storumans fabriksspår 164,5 338 1972-10-16

ssp, namn- och signatursatt 1973; T infogad i Storuman stn; träindustri; IL

Sum (Storuman) h 167,2
(**312,4)
356

312,4 Storuman (Sum) 356 stn 1923-11-15, †P 1991-09-16, *P 1991-11-01,
†P 1992-11-01; från 1993 säsongstn; ansl Inlandsbanan, norra delen.


Statsbanan Hällnäs–Storuman
Den mellersta, längsta och sist färdigställda av Inlandsbanesystemets tre tvärbanor. Regeringen ville begränsa sig till sträckan Hällnäs–Lycksele eftersom fortsättningen gick genom glesbefolkade trakter, men riksdagen beslöt 1917 att hela banan skulle byggas.
På grund av den dåliga ekonomiska prognosen anlades den inte med lån utan med budgetmedel, något som bromsade arbetstakten.
Banans huvuduppgift är numera systemtransporter för skogsindustrin.

Längd 167 km

Trafikförändringar
1922 *Hällnäs–Åmsele, 28 km, provisorisk godstrafik.
1923 *Åmsele–Lycksele, 36 km, provisorisk godstrafik.
1924-12-16 *Hällnäs–Lycksele, 65 km, allmän trafik.
1926 *Lycksele–Umgransele, 20 km, provisorisk godstrafik.
1927 *Umgransele–Åskilje, 35 km, provisorisk godstrafik.
1930-12-01 *Lycksele–Storuman, 103 km, allmän trafik.
1992-06-09 †Lycksele–Storuman, 103 km, persontrafik.
1995-06-12 †Hällnäs–Lycksele, 65 km, persontrafik.

Fjärrblockering 1971-06-18 Hällnäs stn; Vännäs.

ATC 1983-11-07 Hällnäs stn.

Anmärkning
a) Var 1988-07-01–2002-03-31 länsjärnväg.
b) Banan har numera långa avstånd utan växlar: Gunnarn–Stenselesågen 29 km, Lycksele–Kattisavan 33 km, Kattisavan–Gunnarn 37 km. De båda senare trafikplatserna är för BV:s internbruk.
* Kilometertalen räknade från Hällnäs
** Kilometer från Östersund
Källor och referenser
Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av statsbanan Hällnäs–Stensele (Storuman), 1938.
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
 
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 Benny Nilsson  / Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2014-07-05 Rolf Sten