HOME
INDEX

075     Hällnäs - Lycksele

FÖREGÅENDE
LISTA
(Hällnäs) - Lycksele
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringHls (Hällnäs) v 0,000 244 1894-08-06

stn, †G 1977-09-01, †1995-06-12,
*P 2006-01-08, †P 2008-06-15; ansl statsbanan Hällnäs- Storuman; IS

Ldfs Ledeåfors 6,700 204 1938 hpr, †1972-01-01
Gl Gladaberg h 10,930 199 1924-12-16

hlp, I stn 1956, T hp 1958, I hlp 1966, I hp 1994-09-19, †1995-06-12; även mtmp

Msbk Missubacken h 15,900 231 1941

hpr, †1969-09-28

Skgp Skärträskets grusgrop v 17,800 221 1927 grp, BI 1948-10-01
Ska Skatan h 20,400 220 1924-12-16 hlp, hpr 1958, +ssp 1961-06-20, hp ~1973, †1995-06-12; även mtmp
Åm Åmsele h 27,600 209 1924-12-16

hlp , I stn 1956, T hp 1989-04-01, I hps 1994-11-11, †1995-06-12; även mtmp; IL

  Vindelälven   29,000    

bro 95 m

Bjs Bjurselefors v 33,3 00 217 1924-12-16

hlp, I stn 1956, I hlp 1965, T hp 1967-04-01, I hp 1968, †1977-05-22, *P 1983-02-01, †P 1986-06-01

Arv Arvsele v 40,300 222 1924-12-16

hlp, lp 1950-01-01, †1958, BI 1958-06-27; även mtmp

Arvy Arvseleby h 40,900 221 1940-01-01 hpr, †1969-09-28
An Arvån v 46,300 226 1924-12-16

hlp, I stn 1956, T hp 1980-12-01, †1986-06-01, I ssp 1994-09-01; IL

Ghm Gustavsholm v 53,300 223 1924-12-16

hlp, T hp ~1960, I hp 1963-10-25, †1966-05-22; även mtmp

Lyt Lycksele timmer 59,200 235 1984-09-24 ssp, lp 1985-04-01, T infogad i Lycksele stn 2002
  sidospår   60,100 227 1926

ssp, BI 1929; dytag

Lyg Lyckselesågen 60,600 226 1970 ssp; T infogad i Lycksele stn
Nrås Norrås h 61,800 221 1944-06-05 hpr, †1977-05-22
             
Lsp Lycksele industrispår v 62,200 217 1941

ssp, T infogad i Lycksele stn 1941; industriområde; sign Lsp; IL

  Grusgrop   62,200 217   grp 1926, BI
  Umeälvsbron   62,700 218 1923

stn, †1924; provisorisk slutstation

  Ume älv, östra grenen   62,900    

bro 122 m, kombinerad bro vid reparation av landsvägsbro 1955–56

  Lyckselebroarna   62,900 218 1955

sipl, BI 1956

  Ume älv, västra grenen   63,100    

bro 84 m, kombinerad bro vid reparation av landsvägsbro 1955–56

Ly Lycksele h 64,500 225 1924-12-16 stn, †P 1995-06-12; GS


 

Statsbanan Hällnäs–Storuman
Den mellersta, längsta och sist färdigställda av Inlandsbanesystemets tre tvärbanor. Regeringen ville begränsa sig till sträckan Hällnäs–Lycksele eftersom fortsättningen gick genom glesbefolkade trakter, men riksdagen beslöt 1917 att hela banan skulle byggas.
På grund av den dåliga ekonomiska prognosen anlades den inte med lån utan med budgetmedel, något som bromsade arbetstakten.
Banans huvuduppgift är numera systemtransporter för skogsindustrin.

Längd 167 km

Trafikförändringar
1922 *Hällnäs–Åmsele, 28 km, provisorisk godstrafik.
1923 *Åmsele–Lycksele, 36 km, provisorisk godstrafik.
1924-12-16 *Hällnäs–Lycksele, 65 km, allmän trafik.
1926 *Lycksele–Umgransele, 20 km, provisorisk godstrafik.
1927 *Umgransele–Åskilje, 35 km, provisorisk godstrafik.
1930-12-01 *Lycksele–Storuman, 103 km, allmän trafik.
1992-06-09 †Lycksele–Storuman, 103 km, persontrafik.
1995-06-12 †Hällnäs–Lycksele, 65 km, persontrafik.

Fjärrblockering 1971-06-18 Hällnäs stn; Vännäs.

ATC 1983-11-07 Hällnäs stn.

Anmärkning
a) Var 1988-07-01–2002-03-31 länsjärnväg.
b) Banan har numera långa avstånd utan växlar: Gunnarn–Stenselesågen 29 km, Lycksele–Kattisavan 33 km, Kattisavan–Gunnarn 37 km. De båda senare trafikplatserna är för BV:s internbruk.

 
Källor och referenser
Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av statsbanan Hällnäs–Stensele (Storuman), 1938.
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
 
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 Benny Nilsson / Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2014-07-05 Rolf Sten