HOME
INDEX

073     Jörn - Arvidsjaur

FÖREGÅENDE
LISTA
(Jörn) - Arvidsjaur
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringJrn (Jörn) h 0,000 261 1893-12-08

stn, †G 1998-04-01; ansl statsbanan Jörn-Arvidsjaur; PS

Bök Björkhammar   1,100 266 1934 fp, BI 1935; tillfällig fp med stambanan pga banarbete
Grk Granbäck v 7,000 286 1928-12-01

hlp, T hp 1958, I hp 1958-04-02, †1966-05-22

Snk Stensträsk h 20,100 343 1928-12-01 hlp, I stn 1956, I hlp 1959, T hp 1970-01-01, †1977-05-22, BI 1978
Msk Missenträsk v 25,300 350 1928-12-01 hlp, T hp 1967-04-01, I hp 1968, †1990-05-27
  Holmen   27,200 354 1952 sto, U 1952
Gli Glommersliden 30,900 355 1949 hpr, †1977-05-22
Glk Glommersträsk h 32,000 364 1928-12-01

hlp, I stn, T hlp 1934-03-01, T stn ~1947, †1990-05-27

Män Moräng h 35,200 380 1928-12-01 hlp, hp 1968, †1977-05-22
Stoppställe vid km 42,6 42,600 395 1952 Björkelund  sto, U 1967-09-24
Håb Hålbergsliden 44,900 390 1928-12-01 hlp, T hp 1967-04-01, †1990-05-27
Slmd Saltmyrans dytag 46,900 383   ssp, BI
  Stoppställe   49,000 364 1960 sto, U 1966-05-22
Slm Saltmyran 51,400 354 1928-12-06 hlp, T hp 1956, I hp 1958, †1977-05-22
Stoppställe vid km 52,6 52,600 356 ~1955 sto, U 1967-09-24
Abb Abborrträsk v 55,500 375 1928-12-01 hlp, I stn 1956, T hp 1980-12-01, †1990-05-27
Rål Rålund v 59,700 366 1932 hp, †1960
Brä Bränntjärn h 63,100 373 1928-12-01 63,1 Bränntjärn (Brä) 373 hlp , hp ~1960, †1966-05-22.
Ssp 1968-01-02, BI 1983
Norl Nordlunda 70,700 390 1951 ssp, U 2003-01-01; trafiken räknad till Arvidsjaur stn
Ajr Arvidsjaur h 327,6** 385 1928-12-01 stn, †P 1991-09-16, *P 1991-11-01, †P 1992-11-01, †G 2003;
från 1993 säsongstn; ansl statsbanan Jörn-Arvidsjaur; PS

Statsbanan Jörn–Arvidsjaur
Förverkligandet av de tre tvärbanorna mellan Inlandsbanan och Stambanan genom övre Norrland dröjde, men den nordligaste av dem nådde ändå Arvidsjaur innan Inlandsbanan kom dit (och planerades fortsätta till Arjeplog).
Malmfyndigheterna i Skelleftefältet hade börjat exploateras och skulle ha gynnats av en sydligare linje, men den tidigare planerade huvudsträckningen vann i konkurrensen.
Förutom förbindelsefunktionen anfördes som argument för banan den stora odlingspotentialen på de vidsträckta myrmarker som den genomkorsade. Dessa jordbrukskolonat visade sig ha begränsad livslängd, och tvärbanans från början dåliga trafikunderlag försvagades ytterligare efter andra världskriget. 1960–1980-talet ökade dock ett slag transporten av slig och virke.

Längd
75 km.

Trafikförändringar
1926 *Jörn–Glommersträsk, 32 km, provisorisk godstrafik.
1927 *Glommersträsk–Abborträsk, 24 km, provisorisk godstrafik.
1928-12-01 *hela sträckan, allmän trafik.
1990-05-27 †J örn–Nordlunda, 70 km, all trafik och Nordlunda–Arvidsjaur, 5 km, persontrafik.

Fjärrblockering 1972-05-28 Jörn stn; Vännäs.

ATC 1983-11-07 Jörn stn.

Anmärkning
a) Banan avsågs gå till Gubblijaure nära Arjeplogs kyrkby och ansluta till planerad sträckning av Inlandsbanan. Arjeplog fick expeditionell ”station” med namnskylt och vägtransport till Arvidsjaur/Slagnäs, nedlagd 1986-06-01.
b) Till banans nedläggning bidrog bortfall av systemtransporter (rundvirke Arvidsjaur–Piteå, blyslig Laisvall–Rönnskär).
c) Arvidsjaurs kommun sökte vid nedläggningen eget trafiktillstånd vilket avslogs av BV
d) Turisttrafik med cykeldressin från 1991.
e) Länsjärnväg 1988-07-01–2002-03-31.
 
Källor och referenser
Gunnar Marklund & Hans Marklund, Tvärbanan Jörn–Arvidsjaur, 1978 (SJK 25)..
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
Övrig information
** Kilometeravståndet för Arvidsjaur är räknat från Östersund.
 


 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson /  Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2020-02-11 Rolf Sten