HOME
INDEX

080     Tågsjöberg - Hoting

FÖREGÅENDE
LISTA
Tågsjöberg - (Hoting)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringTsg Tågsjöberg h 56,9 203 1925-12-03 stn, †P 1985-06-02, †1994-06-12; vagnslast även därefter; IS
  Tågsjöbergs dytag       1927 ssp, BI <1940
Tjp Tjärntorp 63,0 222 1954 hpr, †1965-05-30
Lnv Långvattnet h 64,5 223 1925-12-03 hlp, †1967-05-28
Esa Edsta 66,6 224 1939 hpr, †1964-05-31
Esa Edsta   67,0 224 1992

lp, T infogad i Backe stn, BI 1977-05-10, lp 1992, T infogad i Backe stn 1992, BI 1993;

 

Edstavägen

      1974-10-03
  Groningsbäcken   74,0 221 1925

ssp, BI; ej fastställt namn

  sidospår   77,2   1984-06-03

ssp; I infogad i Backe hlp

Be Backe v 78,8 216 1925-12-03

stn, †G 1974-06-17, *G 1976-08-01, I hlp 1984, †P1985-06-02, †G 1994-06-12, *G 1996-01-08, †2007-01-01; IL
Backe grusgrop grp 1928, BI <1944

Jsn Jansjön v 83,7 216 1925-12-03

hlp, T hp 1953, I hp 1958-10-24,
hps 1961-09-12, †1966-05-22, BI <1970

Bltg Blåtjärns grusgrop 89,6 224 1950 grp, BI 1971
Ros Rossön v 93,5 218 1925-12-03

stn, †P 1985-06-02, †1996-01-08; IS

Böls Bölensjön 95,7 220 1936 hpr, †1966-05-22
  Rörströmsälven   96,5     bro 86 m
Fly Flybäcken v 104,8 231 1925-12-03

hlp, hp 1958-06-01, hps 1963-06-12, †1966-05-22, BI 1974

Mtbg Miltallberget 107,8 235 1937 hpr, †1966-05-22
Htgs Hotingsjön 111,4 241 1952 hpr, †1967-05-28
Bot Bosundet h 113,9 247 1925-12-03 hlp, T hp 1958, †1968-05-12
Vlå Valån 119,8 254 1954 hpr, †1967-05-28
Signalplats vid km 119,8 119,8 254 1959-05-31

sipl, A; endast för sydgående tåg

Htg (Hoting) v 121,0
("" 165,9)
248 1914-11-01

stn, †P 1991-09-16, *P 1991-11-01, †P 1992-11-01; från 1993 säsongstn; ansl Inlandsbanan; FS


Statsbanan Forsmo–Hoting
Den sydligaste av de tre projekterade norrländska tvärbanorna var den som ansågs ha bäst ekonomiska utsikter och anlades först.
Meningarna bröts starkt om sträckningen, men beslutet blev att till betydande del följa Ångermanälvens dalgång. En nackdel med detta var den besvärliga markbeskaffenheten utmed älven som framtvingade stödjemurar och omfattande dräneringar, som ändå inte helt kunde eliminera ras.
Underlaget för persontrafik och lokal godstrafik sviktade efterhand men systemtransporter av rundvirke föranledde på 1980-talet upprustning av banan.

Längd 121 km

Trafikförändringar

1921 *Forsmo–Ådalsliden, 28 km, provisorisk godstrafik. Banan i övrigt öppnad för sådan ”allt efter som rälsläggningen framgick och spårets tillstånd det tillät”. Rälsläggningen klar hösten 1924.
1925-12-03 *allmän trafik.
1985-06-02 †persontrafik.
2007-01-01 †allmän godstrafik, systemtåg kvar.

Trafik
Godstågen och även persontågen utgick till 1993-06-13 från Långsele på Stambanan genom övre Norrland.

Fjärrblockering 1962-02-01 Forsmo stn; Vännäs.

ATC 1985-06-17 Forsmo stn.

Anmärkning 1988-07-01-2002-03-31 var banan länsjärnväg för godstrafik.
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av statsbanan Forsmo–Hoting, 1932
Kenneth Landgren, Forsmo–Hotingbanan, 1981
Övrig information
Kilometertalen räknade från Forsmo
 
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 Benny Nilsson /  Kjell Byström
Uppdaterad/Kompletterad 2020-02-09 Rolf Sten