Ullared

Denna trafikplats tillhör bandel nr 509

 
Nr Bandel Spårvidd
509 (Varberg) - Ullared - (Ätran) 1435
511 (Falkenberg) - (Ullared) - Älvsered 891

Ullareds samhälle och järnväg.
En Hilding Carlsson, HC-rälsbuss skymtar vid stationen. Foto: 1947. Nybergska samlingen, Järnvägsmuseet.
Större bild? Klicka i bilden!

Ullared i mitten av 1950-talet. I mitten stationshuset och hitom det den obligatoriska kiosken. Till vänster en motorvagn (rälsbuss) på den smalspåriga före detta Falkenbergs Järnväg FJ, sedan 1940 Statens Järnvägar.
Till höger om stationshuset står det också en motorvagn (rälsbuss) på normalspåriga före detta Varberg - Ätrans Järnväg, VbÄJ. Även här sedan 1938 Statens Järnvägar.
Till höger ett vattentorn som minner om då ångloken fyllde på sina vattenförråd. Foto: KDAJ05794, Järnvägsmuseet.

Ovanstående bangårdsritning över Ullared visar bangårdarna för den smalspåriga Falkenbergs Järnväg, FJ, samt den normalspåriga Varberg - Ätrans Järnväg, VbÄJ. Ritningen speglar spåren omkring 1935. Ritningen kommer från ekeving.se

Nedanstående flygfoto visar bland annat de båda bangårdarnas inbördes förhållande. Till vänster är i riktning mot Varberg, bandel 509, respektive mot Falkenberg, bandel 511.
Till höger går spåren mot Ätran, bandel 509 samt mot Limmared, bandel 511.
Stationshuset syns mitt i bilden och nere till vänster syns Högvadsån.
Foto 1949 AB Flygtrafik, Dals Långed: KBFR00128, Järnvägsmuseet. Större bild? Klicka i bilden! 


HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2020-12-13 Rolf Sten