om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
FJ, Falkenbergs Järnväg

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow
Snabbfakta del 1 (facts about FJ part 1) Snabbfakta del 1 (facts about FJ part 1) (2004-12-29)
Snabbfakta del 2 (facts about FJ part 2) Snabbfakta del 2 (facts about FJ part 2) (2006-11-12)
Karta FJ  (Map FJ) Karta FJ  (Map FJ) (2004-12-29)
Tidtabell FJ 1930 (Timetable FJ 1930 ) Tidtabell FJ 1930 (Timetable FJ 1930 )
Banprofil FJ Line gradient Banprofil FJ Line gradient

Mjöbäck station year 1910. Engine No 5
Mjöbäck station omkring 1910. Loket på bilden är nummer 5 "WESTERGÖTLAND". Till höger i bild är i riktning mot Falkenberg. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

 

Nästa sida Next page


 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999. Falkenbergs Järnväg av Leif Elgh. 

 

© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2006-11-11