HOME
INDEX

509     Varberg - Ätran

FÖREGÅENDE
LISTA
(Varberg) - Ullared - (Ätran)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringVb (Varberg) h 0,000 2

   1880-10-25

stn; ansl Västkustbanan, Viskadalsbanan; FS
  Bvn Varberg N 0,800

    1911-04-01

stn, hp ~1913, †1921; provisorisk slutstation, under hp-tiden endast lokalt annonserad
Sus Susvind 1,700 ~1955 ssp
Tr/Trä Träslöv h 4,700 23 1911-04-01 hlp, †1961-02-01
Tr Träslöf   4,700   1911-04-01  
Hn/Hun Hunnestad h 6,900 12 1928-05-15 hlp, †1961-02-01
Hn Hunestad 6,900 12 1911-04-01 hlp
Gt/Gri Grimeton h 10,100 15 1911-04-01 stn, I hlp ~1937, †1961-02-01
Rp/Rtp Rolfstorp v 13,600 17 1911-04-01 stn, T hlp 1958-06-01, I hlp 1960-05-29, †1961-02-01
Ob/Obb Obbhult v 17,400 53 1911-04-01 hlp, T hpr 1958-06-01, I hpr 1958, †1961-02-01
Åa/Åku Åkulla h 20,800 90 1911-04-01 hlp, T hpr 1958-06-01, I hpr 1958, †1961-02-01
Sk/Ski Skinnarlyngen h 26,400 81 1911-04-01 stn, hlp 1932, †1961-02-01
Släg Släryds grusgrop 28,400   grp, BI ~1945
  Ullared h 31,400 70

1894-09-28

stn, †1961-02-01 Anslutning Falkenbergs järnväg
  Kvarnbacken   35,000   1927 hp, †
Sb/Spe Spetsebo v 37,600 107 1911-07-22 hlp, hpr 1958, †1961-02-01; fd Spetsbo
  Spetsbo      
Gd/Gäl Gällared v 40,700 92 1911-07-22, stn  hlp 1932, †1961-02-01
Skfs Skogsforsen h 42,500 109 1942 hpr, †1945-06-10, *P 1946-06-01, †1961-02-01
Sg/Sil Silvergärde v 44,700 124 1911-07-22 hlp, T hp 1949-10-01, I hp 1956, †1961-02-01
  Silfvergärde      
Ät (Ätran) 49,700 111 1887-03-18 stn †1961-02-01 ansl Halmstad–Nässjö järnvägar, säckstation


 

Varberg–Ätrans järnväg (VbÄJ) Mer om VbÄJ finner du HÄR!
I likhet med många andra sent byggda banor hade VbÄJ en lång förhistoria.
En järnväg österut från Varberg var på tal redan på 1860-talet, och under de följande decennierna lanserades ett antal projekt med skiftande spårvidd och alternativ östlig slutpunkt. När koncessionen äntligen var klar och finansieringen ordnats – med Varbergs stad som största aktieägare – hade andra städer och banor hunnit etablera trafikmönster, och VbÄJ:s relationer med konkurrenten Falkenbergs järnväg var hela tiden ansträngda. Sedan banan blivit inlemmad i SJ efter 1930-talets förvecklingar rationaliserades driften kraftigt, men trafikunderlaget reducerades snabbt efter andra världskriget

Koncession
1876-07-21 för Kinnared–Varbergs järnväg, förföll
1906-11-23 förverkligad

Längd 49 km

Förvaltningsort Varberg

Trafikförändringar
1911-04-01 *Varberg–Ullared, 31 km, allmän trafik
1911-07-22 *Ullared–Ätran, 18 km, allmän trafik
1961-02-01 †all trafik. Varberg–Susvind, 1 km, kvar som industrispår

Samband Partiell samförvaltning med Varberg–Borås järnväg 1911–1926

Trafik
a) 1911-08-01–1917-07-31 trafikerade VbÄJ Halmstad–Nässjö järnvägars bandel Ätran–Kinnared, som VbÄJ förgäves försökt köpa vid bygget
b) 1932-07-01–1936-11-30 ombesörjdes trafiken av HNJ genom arrende med staten. Trafikeringen Varberg–Kinnared sköttes då av V-K trafik AB, ett dotterbolag till HNJ. HNJ utträdde då rörelsen gav förlust. SJ övertog sedan trafikeringen, till en början på två års prov

Förstatligad 1938-07-01

Upprivning Träslöv–Ätran 1961, Susvind–Träslöv 1968

 

Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Oscar Collin, Järnväg österut från Varberg, 1926
Leif Elgh, ”Varberg–Ätrans Järnväg”, Tåg 5/2005
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson  /   Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2020-12-10 Rolf Sten