Ljungby


Denna trafikplats tillhör bandel nr 579
 
Nr Bandel Spårvidd
579 (Vislanda) - Ljungby - Bolmen 1067
600 (Markaryd) - Strömsnäsbruk - (Ljungby) 1435
602 (Ljungby) - (Värnamo) 1435

Ljungby, föreningsstation mellan Skåne - Smålands Järnväg, SSJ och Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg, KVBJ. Spårvidd 1435 respektive 1067 mm.
Bangårdsskissen ovan är från 1930-talet och visar spårsystemens inbördes förhållanden. Skissen från ekeving.se

Bilden nedan är ett flygfoto över Ljungby, taget på 1930-talet.
I spårkorset nedan till höger korsar de båda järnvägarna i plan. Spåret till höger och vidare förbi vattentornet är KVBJ.
Spåren till vänster tillhör SSJ. Uppåt i bild fortsätter KVBJ rakt upp vidare mot Bolmen.
När det gäller SSJ viker den järnvägen av i en vid vänstersväng strax efter bangårdens slut och fortsätter mot Värnamo. Jämför gärna mot ovanstående bangårdsskiss.
Större bild? klicka i bilden!
Foto: KCAC01052, Järnvägsmuseet.

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   /  Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2020-06-28 Rolf Sten