HOME
INDEX

602     Ljungby - Värnamo

FÖREGÅENDE
LISTA
(Ljungby) - (Värnamo)
NÄSTA

 


Karta nr 453

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

L (Ljungby) v 42.6 136 1878.10.04 33)
Ööv Össlöv
Lag Lagan v 32.4 142 1899.06.16 33)
Hmad Hallamaden
Vit Vittaryd h 25.5 160 1899.06.16 33)
Hvittaryd
Vid Vidöstern h 20.7 148 1899.06.16 33)
Hån Hånger h 13.2 160 1899.06.16 33)
Sjb Sjöbohus
Åmi Åminne v 7 149 1899.06.16 33)
Öht Östra Hult
Hes Helmershus 4.8 1907.12.20 33)
V (Värnamo) h 0 159 1877.09.01 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-01 Rolf Sten