Åter till söksidan?
Klicka i bilden ovan

Historiskt om Svenska Järnvägar, Bildarkivet!

Bildnummer: RI00003
Bolag: STJ
Ort:   NOHAB
Datum: 1883
Bandel: 106
Ämnesord: Ritning, Ånglok. Nydqvist & Holm, NOHAB, Trollhättan.
Text:
Tillverkningsritning D10528 avseende ett sexkopplat tanklok avsett för Sundsvall Torpshammars Järnväg, STJ, spårvidd 1067 mm. Tillverkningsnummer 172. Vid leveransen 1883 registrerades loket som STJ 6 "A J THOMEE". När STJ byggdes om till normalspår 1885 såldes det till bibanan Matfors - Vattjoms Järnväg, MaVJ, där det blev registrerat som nummer 3. I samband med att MaVJ 1919 breddades till normalspår skrotades loket samma år.
Fotograf: Samling Rolf Sten

Observera! Om bilden ska användas i annat syfte än privat bruk, hör det till god ton att fråga först! Skicka frågan i ett mail till: 

RI00002.html senast uppdaterad 2021-08-25