Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
MVaJ, Matfors - Vattjoms Järnväg

Av Rolf Sten


Sedan Sundsvall - Torpshammars Järnväg, STJ, huvudlinje 1884 blivit såld till Statens Järnvägar förblev bibanan mellan Vattjom - Matfors - Runsvik, 4 kilometer, i STJ ägo. I en överenskommelse med STJ fortsatte SJ att sköta trafiken på den smalspåriga (1067 mm) bibanan.
   Sedan linjen Sundsvall - Torpshammar blivit ombyggd till normalspår fortsatte smalspårstrafiken på den forna bibanan. Omlastning av gods mellan de båda banorna skedde i Vattjom.
   30 november 1889 höll STJ auktion på smalspårsbanan. Denna ropades in av dåvarande Matfors AB. I köpet ingick även rullande materiel. 31 december fick bolaget tillstånd att provisoriskt ha banan öppen för allmän trafik. 17 oktober 1890 övertog man koncessionen från STJ varefter Sundsvalls Järnvägsaktiebolag upplöstes.
   1892 gick Matfors AB i konkurs. Järnvägen såldes på exekutiv auktion 24 november 1892 till Tuna fabriksaktiebolag. Det här bolaget bedrev järnvägstrafiken fram till 1 januari 1903 då järnvägen såldes till det nybildade Tuna Järnvägsaktiebolag ( sedermera Svenska Cellulosaaktiebolaget, SCA)

Ombyggnad till normalspår
Under 1919 byggdes banan om till normalspår, 1435 mm.

Nedläggning
15 oktober 1931 lades persontrafiken ned mellan Matfors och Vattjom
Godstrafiken mellan Matfors och Runsvik lades ned 12 oktober 1943.
1 februari 1967 lades godstrafiken ned mellan Matfors och Vattjom. Därmed upphörde all trafik på MVaJ
Under 1967 revs banan upp inne i själva Matfors. Resten av linjen revs upp 1980.

 

Matfors station year 1900
Ovanstående bild visar Matfors station omkring sekelskiftet 1900. Till vänster i bild är i riktning mot Vattjom. Foto: samling Rolf Sten Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
mvaj.html senast uppdaterad 6 april 2003