HOME
INDEX

106     Sundsvall - Torpshammar

FÖREGÅENDE
LISTA
Sundsvall - Vattjom - Torpshammar (Smalspårsträckning)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringSundsvall 54,000 21874-08-01 stn; hamnspår, smalspårsstationen. Ombyggd till normalspår, i trafik från 1886-06-12. 1925-12-16, trafiken flyttad till "nya" Sundsvall.
(Sundsvall V) 13 ~1877 hp
Grönängen 38 1875 hp
Töfva 62 1875stn
Töfvad 621874-08-01

hp

Vattjom 37,000 64 1874-08-01 stn, ansl MVaJ
Wattjom 641874-08-01 stn, ansl MVaJ
Hällsjö 69 ~1877 hp
Nedansjö 29,00055 1874-08-01 stn; hamnspår
Nedansjöby ~1880 hp
Timmerstationen 1876 l , †
Loo 1874-08-01 hp
Kärfsta 16,000 551874-08-01 stn, 1895-10-01 namnändring till Stöde.
Ede 641878 hp
Viskan 6,00063 1874-11-11 stn
Wiskan 1874-11-11 stn
Torpshammar 0,00079 1874-11-11 stn

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Övrig information

Sundsvall–Torpshammars järnväg (STJ)
När riksdagen 1874 beslöt att även järnvägen till Jämtland och gränsen skulle ha normalspår, hade STJ redan kommit alltför långt i sin anläggning som baserades på den tidigare förutsättningen om smalspår.

Banan gick mellan Sundsvall med dess stora, nyss etablerade ångsågverksdistrikt och sammanflödet mellan två stora flottleder, och det fraktade godset dominerades helt av rundvirke. Banan hade byggts med en stor insats från Sundsvalls stad (150 000 kr i aktier och en miljon i obligationslån) men blev trots kapacitetsbrist en god affär för staden genom hög avkastning och statsinlösen.

Koncession
1872-01-12 Sundsvall–Torpshammar
1872-11-29 Matfors–Vattjom

Längd
Totalt 61 km

Spårvidd
1067 mm. Breddad till 1435 mm 1886-06-11

Ägare
Sundsvalls Järnvägs AB

Förvaltningsort
Sundsvall

Trafikförändringar
1874-01 *Sundsvall–Nedansjö, 28 km, provisorisk trafik
1874-08-01 *Sundsvall–Kärvsta, 41 km, allmän trafik och Matfors–Vattjom, 3 km, godstrafik
1874-08-06 *Matfors–Runsvik, 1 km, godstrafik
1874-11-11 *Kärvsta–Torpshammar, 16 km, allmän trafik
1875-07-13 *Matfors–Vattjom, persontrafik

Trafik
Smalspårstrafik pågick under hela breddningstiden med sista tåg Sundsvall–Högom 1886-06-11. Ombyggnadsmönstret har med orätt blivit mest känt hos Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga järnväg
förstatligad 1885-01-01, sträckan Sundsvall–Torpshammar som överfördes till Norrländska tvärbanan.

Anmärkning
a) Enligt bolagsordningen skulle STJ ha förlängts till Trondheim om Norrländska tvärbanan ej byggts
b) Kärnan var ”systemtågssträckan” Nedansjö timmerstation–Sundsvall med heldygnstrafik vardagar
c) Från ~1880 två spår nästan hela vägen Sundsvall–Sundsvall V, nog av växlingstekniska skäl
Vid förstatligandet utskildes den enskilda Matfors–Vattjoms järnväg.
Trafikplatserna redovisas under bandel 107TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad Rolf Sten 2015-01-02