Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan 

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten


Personvagnarna (Passenger cars)     Back to rolling stock
    Att persontrafiken inte var av någon större omfattning visas i det faktum att BLJ bara kom att ha 5 personvagnar
   Inför trafikstarten inköptes, år 1892, en tvåaxlig andra- och tredjeklass personvagn från Atlas. Sittplatsantalet var 6 respektive 24. Vagnen numrerades som BLJ BC 1. Vagnen byggdes om till godsvagn för interna transporter år 1948.
    Troligen fanns det även en annan tvåaxlig personvagn som aldrig kom i trafik. Den vagnen kom ursprungligen från kommunikationsleden, delen Born-Edsken. Vagnen godkändes inte vid Väg- och vattenbyggnads- styrelsens (VoV) besiktning år 1892. Sannolikt kom vagnen att byggas om för användning vid interna transporter på bruken.
   Med dessa "sittplatser" klarade man sig fram till år 1902. Det året levererades ytterligare en personvagn. Den var tillverkad av det egna bolaget, Kloster, i Långshyttan. tvåaxlig med andra- och tredjeklass. 8 respektive 26 sittplatser. Den numrerades som BLJ BC 2. Vagnen avställdes år 1952 och skrotades 1957.
    1908 hade passagerarantalet ökat så pass mycket att man såg sig nödsakade att anskaffa ytterligare en passagerarvagn. Även den här gången var det Kloster som tillverkade den nya vagnen. Det var en tvåaxlig andra- och tredjeklassvagn med 8 respektive 40 sittplatser. Den numrerades som BLJ BC 3.
BLJ personvagn BC3
Bilden visar BLJ BC3 avställd i Långshyttan 1959. Foto: Stig Nyberg.

    När arbetartågen sattes i trafik år 1942 var det den här vagnen som i huvudsak användes. När den trafiken upphörde 1953 blev vagnen "övertalig" varför den slopades. Korgen ställdes 1961 upp som raststuga i Byvalla och såldes 1967 vidare till en privatperson.
    Under första världskriget ökade persontrafiken kraftigt varför man 1917 beställde en ny personvagn. Den här gången blev det en boggivagn tillverkad av ASJ i Linköping. Även den här vagnen var en andra- och tredjeklassvagn med 14 respektive 45 sittplatser. Vagnen numrerades som BLJ BCo 4 och kom att bli den sista nytillverkade personvagnen. Med denna vagn hade nu BLJ sammanlagt en kapacitet på 36 andra och 135 tredjeklass sittplatser.
    Den här vagnen tillsammans med de andra vagnarna uppvärmdes vintertid med ånga från loken eller en ångfinka. 1958, när den sista ångfinkan slopades, byggdes värmesystemet om i Bco 4 till ett vattenburet system. Vattnet värmdes genom en vedpanna som installerades inne i vagnen. Samtidigt försågs vagnen med ett resgodsutrymme i samma ände som andraklassavdelningen. Dörrar för in- och urlastning togs upp i vagnssidorna.
   Vagnen användes fram till nedläggningen varefter den 1965, tillsammans med loket "THOR", ställdes ut på bangården i Långshyttan som ett minne från järnvägsepoken. Problem med vandalisering gjorde att vagnen1974 såldes till Jädraås - Tallås Järnväg (JTJ) där den numera används i museitrafiken. JTJ har tagit bort resgodsutrymmet och återställt vagnen till det skick som den hade ursprungligen .
BLJ personvagn BCo4
Bilden visar BLJ personvagn BCo4 år 1959. Foto: Stig Nyberg.

    Den sista personvagnsanskaffningen till BLJ gjordes 1948. Man köpte då en begagnad vagn från Mellersta - Östergötlands Järnväg (MÖJ BCo 1000). Vagnen var en boggivagn tillverkad 1897 av VABIS Södertälje. Vid BLJ numrerades vagnen som BCo 5. Vagnen hade 10 andra- och 26 tredjeklass sittplatser. Det totala sittplatskapaciteten var nu 207 platser. Även den här vagnen försågs i slutet av 1950-talet med vattenburen värme. Likadan som i vagn nr 4.
   1965 såldes vagnen till Östergötlands Järnvägsmuseum i Linköping. Numera finns vagnen på Västra Östergötlands museijärnväg i Vadstena.
BLJ personvagn BCo5
BLJ personvagn BCo5 i Långshyttan 1949. Foto: Stig Nyberg.

Back to rolling stock
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to BLJ table of content
  Returtåg till BLJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
personvagn.html senast uppdaterad 1 oktober 2000