Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan 

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten


BLJ, godsvagnarna (Freightage stock)   

 

Bakgrund (2000-10-01)    M- och I-vagnarna (2000-10-01)
G-vagnarna (2000-10-01)    Qo-vagnarna  (2000-10-01)
N-vagnarna (2000-10-01) Q 12-vagnarna  (1998-06-15) 
NN-vagnarna (2000-10-01)    Övrigt  (1998-06-15) 
L-vagnarna (2000-10-01)

Bakgrund 
  Historien om de fem personvagnar som fanns vid BLJ var relativt enkel att beskriva . Värre är det med godsvagnarna eftersom många vagnar, skrotats, byggts om och till under åren. Vagnar har övergått till att bli tjänstevagnar medan andra har förts över till brukens interna transporter. Bland annat var det många av internvagnarna som kom från den gamla kommunikationsleden.
   Till banans öppnande år 1893 anskaffades ett antal godsvagnar , täckta G-vagnar, träkolsvagnar littera L , samt ett antal N-vagnar. År 1894 bestod godsvagnsparken av totalt 37 vagnar. Dessa hade en total lastkapacitet på 178 ton.
Fortsättningen av beskrivningen över BLJ godsvagnar gäller förhållandet under åren strax före nedläggningen.

Back to page top

G-vagnarna 
   År 1892 köptes tre stycken vagnar. En från Atlas och en som tillverkades av det egna bolaget Kloster.
Vagnarna numrerades som 22-23 respektive 51. I vagn 51 monterades år 1914 en ångpanna för uppvärmning av personvagnarna. Den funktionen hade den till 1958 varefter den återställdes till vanlig G-vagn.
    1896 tillverkade Kloster ytterligare en vagn som fick nummer 21. Nu klarade man sig några år med dessa vagnar.
    1904 var det dags igen då man beställde två vagnar från Falun. Dessa fick nummer 24-25.
    1910 levererade Kloster ännu en vagn, den fick nummer 26. Den här vagnen var utrustad med ångpanna för uppvärmning av passagerarvagnarna, en funktion som den hade fram till 1949.
   Nu dröjde det till 1929 innan transportbehovet påkallade nyanskaffningar. Då levererades två vagnar från ASJ i Linköping. Vagnarna fick nummer 30-31. Båda vagnarna såldes 1965 till DONJ.
    Nästa vagnanskaffning skedde 1937 då man köpte två begagnade vagnar från DONJ, DF nummer 80 och 83. Vid BLJ numrerades vagnarna som 32-33.
    1936 köptes fem stycken begagnade vagnar från Västergötland - Göteborgs Järnväg. Dessa vagnar var tillverkade av Hälsingborgs mekaniska verkstad 1877 och ursprungligen levererade till Lidköping - Skövde & Stentorps Järnvägar. Eftersom vagnarna något avvek från de andra G-vagnarna numrerades dessa in i en egen nummerserie vid BLJ, Gv 425-429.
    De sista leveranserna av G-vagnar skedde 1942 då man från ASJ i Linköping beställde tre stycken. Vagnarna numrerades som 34-36. Alla tre vagnarna såldes 1965 till DONJ.
    Av de G-vagnar som fanns vid BLJ finns idag nummer 25 kvar vid JTJ. Av nummer 21 finns korgen bevarad vid JTJ. Alla övriga vagnar är skrotade.

Back to page top

N-vagnarna 

De här öppna lastvagnarna kom att tillsammans med NN-vagnarna bli den största gruppen av vagnar. Antalet vagnar kom under åren att växa i takt med behovet av ökande godsvolymer.
De första vagnarna köptes inför trafikstarten från Atlas. 1892 levererades 15 stycken, vilka numrerades som 151-165.
1935 gjordes nästa anskaffning då man från Flakenbergs Järnväg köpte tio stycken begagnade vagnar. Dessa var tillverkade av Kockum 1893. Vid BLJ numrerades dessa som 166-175
Året därpå köptes ytterligare tio stycken begagnade vagnar. Den här gången från Kalmar-Berga Järnväg. Dessa vagnar var tillverkade av Landskrona 1896 och numrerades vid BLJ som 176-185. Det här blev också det sista inköpet av N-vagnar.
Av N-vagnarna finns nummer 161 bevarad vid Uppsala-Lenna Järnväg. Nummer 163 och 167 vid Anten-Gräfsnäs Järnväg. Nummer 168, 176 och 183 finns vid JTJ. Alla övriga vagnar är skrotade.

Back to page top

NN-vagnarna 

De första tio vagnarna av den här typen levererades från Kloster 1901. De numrerades som 201-210.
Behovet av fler vagnar gjorde sig genast gällande varför man redan 1904 beställde ytterligare tio vagnar från Kloster. Dessa numrerades 211-220.
Nu var behovet fyllt ett antal år men 1912 var det dags igen. Tio stycken vagnar beställdes av Falun. Dessa vagnar numrerades 221-230.
Fyra år senare var det dags igen. 1916 levererade Falun ytterligare åtta vagnar. Dessa numrerades 231-238.
1920 skedde den sista leveransen av NN-vagnar till BLJ. Även den här gången var det Falun som tillverkade. Vagnarna numrerades 239-248.
Vagnarna 241-248 fick i slutet av 1930-talet lösa träkolsreden monterade. I slutet av 1940-talet övergick bruket till oljeeldning av ugnarna. Därmed kom även behovet av oljetransporter. Vagnarna 241 och 242 fick oljetankar monterade 1947. Dessa togs bort 1952 respektive 1951 och vagnarna återställdes till NN.
Vagnarna 239-240 byggdes om 1949 till tankvagnar och fick därmed nytt littera, Q12. Vagnen 237 fick två stycken oljetankar monterade 1955. Någon omlittrering gjordes inte.
Bevarade NN-vagnar finns idag hos Gotlands - Hesselby Järnväg, nummer 203 och 210. Nummer 226 finns hos Anten - Gräfsnäs Järnväg. Nummer 204,206, 207, 209, 211, 213, 215, 230 samt 245 finns hos JTJ i delar och i hela vagnar.
Vagnarna 205, 208, 212 och 222 skrotades efter en olycka i Åsbo 1956. Resterande vagnar är skrotade.


Back to page top

L-vagnarna 

I järnbruksrörelsen var träkol en viktig råvara. För transporterna anskaffades inför banans öppnande nio stycken träkolsvagnar. Dessa tillverkades av Kloster 1892 och numrerades 52-60.
Behovet av fler vagnar gjorde sig snart gällande varför man 1894 beställde ytterligare tio vagnar från Kloster. Dessa numrerades 61-70. Alla träkolsvagnar som hittills inköpts rymde 22,5 m3 träkol.
1908 var det dags att beställa fler vagnar. Tio stycken av en större modell rymmande 35 m3 beställdes från Falun. Vagnarna numrerades 71-80.
Några fler L-vagnar beställdes inte. Efterhand ändrades processerna i järnframställningen så att behovet av träkol minskade fört att så småningom helt upphöra. I stället blev det transporter av koks och stenkol som vagnarna fick utföra. När man så i slutet av 1940-talet övergick till oljeeldning försvann även transporterna av koks och stenkol. Vagnarna skulle nu ha blivit övertaliga men fick fortsatt "tjänst" genom att man började med flistransporter från sågen i Stjärnsund. 1956 var det slut även på dessa transporter varför alla L-vagnarna ställdes av. Vagnarna skrotades efterhand under åren 1956-1964.

BLJ träkolsvagn L69
BLJ träkolsvagn L 69 tillverkad av Kloster AB 1894. Foto 1949: Stig Nyberg.

 

Back to page top

M- och I-vagnarna 

För malmtransporterna anskaffades ett antal M-vagnar. Den första leveransen skedde år 1896 och bestod av tre vagnar tillverkade av Kloster. Dessa numrerades 101-103.
Nästa leverans skedde 1897. Även den här gången var det Kloster som levererade. Fem vagnar som numrerades 104-108.
1898 skedde den sista leveransen av M-vagnar. Tretton vagnar levererades från Kloster och de numrerades 109-121. Vagn 108 byggdes 1906 om till spårrensare. Den skrotades 1963.
Ett antal av M-vagnarna byggdes om till I-vagnar. Nummer 110, 115, 116 och 121 byggdes om 1912. Nummer 101 byggdes om 1917.
Vagn 119 skrotade 1956 efter en olycka i Åsbo. Vagnarna 104 och 115 finns bevarade hos JTJ och vagn 121 hos Uppsala-Lenna Järnväg. Övriga vagnar är skrotade.

BLJ godsvagn M102
BLJ M 102. Tillverkad av Kloster AB 1894. Vagnen är lastad med stålämnen, så kallade "bar ends". Foto: Stig Nyberg.

Back to page top

Qo - vagnarna 

BLJ:s största godsvagnar var Qo 300-301. De var boggievagnar tillverkade av Glewitz i Tyskland 1917. De inköptes till BLJ 1925 och användes för malmtransporter. vagnarna var självlossande. När transporterna upphörde byggdes vagnarna om till öppna godsvagnar järntransporter. Båda vagnarna finns bevarade vid JTJ.

BLJ godsvagn Qo 300
BLJ godsvagn Qo 300. Foto: Stig Nyberg

Back to page top

Q12-vagnarna 

Transporterna av olja ökad efterhand varför BLJ år 1955 inköpte två stycken begagnade oljevagnar från Västergötland-Göteborgs järnväg. Vagnarna var tillverkade av Ljunggrens i Kristianstad år 1907 och 1913. Vid BLJ numrerades vagnarna 311 respektive 310. Efter nedläggningen togs hjulen bort och vagnarna ställdes upp som permanenta tankar vid Klosterverken. När tankarna skulle skrotas räddades 310 till JTJ. Där har den renoverats och återfått sin hjul.

Back to page top

Övrigt 

När Näs - Morshyttans Järnväg breddades till normalspår hösten 1921 övertog BLJ ett antal NN-vagnar och en snöplog. Vagnarna blev tjänstevagnar vid BLJ.
1955 redovisade BLJ att man hade 153 godsvagnar på vilka man kunde lasta sammanlagt 1311 ton.

Back to page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Train back to BLJ table of content
  Returtåg till BLJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
godsvagn.html senast uppdaterad 1 oktober 2000