Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan 

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten

Motorloken (Motor engines)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow

Motorfordon (General)( 1998-06-20)
Till Stationer & lastplatser Lokomotor ett (Motor engine No 1) (1998-06-20)
Till trafiken Lokomotor två (Motor engine No 2) (1998-06-20)
Till trafiken Motortralla  (1998-06-20)
Till historik Dressiner (Motor trolley) (2000-10-01)

Back to BLJ Rolling stock. Table of content

Motorfordon (Motor engines) 
Motorloken kom aldrig att spela någon märkbar roll vid BLJ. Det var ångloksdriften som förhärskade. När motorlokens utveckling i slutet av 1940- och 1950-talet hade kommit så långt att de var ett alternativ hade man redan börjat att skönja slutet på BLJ.

Back to page top

Lokomotor ett (Motor engines No 1) 
Tillverkades av AB Slipmaterial i Västervik år 1929. Tillverkningsnummer 39. Axelföljd 1. Lokomotorn hade en Fordson bensinmotor på 40 hästkrafter.
Den användes i lättare växlingstjänst. År 1946 blev den bytesobjekt när BLJ förvärvade Mellersta Östergötlands Järnvägar (MÖJ) ånglok nummer 5 (BLJ 10).
Vid MÖJ fick lokomotorn nummer 5 och vid banans förstatligande år 1950 blev den märkt SJ Zp 273. Skrotades 1962.
BLJ diesel engine No. 1
Leveransfoto BLJ lokomotor nummer 1. Foto: Stig Nyberg

Back to page top

Lokomotor två (Motor engines No 2) 

Tillverkades av Slipmaterial i Västervik år 1935. Tillverkningsnummer 205. Den var identisk med "ettan" och kom att tjänstgöra i lättare växling inom bruksområdet i Långshyttan ända fram till 1971. Den såldes 1972 till museibanan Uppsala - Länna. Sedan några år tillbaka finns lokomotorn hos Tjustbygdens järnvägsförening i Västervik.

Back to page top

Motortralla

I samband med nedläggningen köptes en motortralla, tillverkad av Bergbolagen för SRJ eller Österby Jernverks AB. Den användes av banavdelningen och blev skrotad eller såld någon gång efter 1966.

Back to page top

Dressiner (Motor trolley) 

Sådana har funnits av alla de slag men en av de intressantare var en motordressin tillverkad av Ljusne Voxna AB någon gång på 1920-talet. Den var försedd med en Chevroletmotor och sufflett och användes vid inspektionsresor och ibland för posttransporter.
Vid nedläggningen kom den till museibanan i Mariefred där den skulle byggas om till 600 mm spårvidd. Detta skedde aldrig utan den överlämnades till JTJ där den har blivit upprustad till körbart skick och kan ibland ses ute i trafik.


Intilliggande bild visar dressinen "ute på tur" i Jädraås. Foto:
© Bo Hillman

Back to page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Back to BLJ rolling stock. Table of content
  Returtåg till BLJ rullande materiel innehållsförteckning

© Rolf Sten
motorlok.html senast uppdaterad 1 oktober 2000