Return to previous page
Åter till innehållsförteckning?
Klicka i bilden ovan
Utredning om trafikering av Åmål - Årjängs Järnväg

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

VI. Driftens ordnande.
   Vid driftkostnadsberäkningarna har vi förutsatt vissa förenklingar
   I trafikeringen utan att järnvägens tidigare förmåga att betjäna allmänheten dock förminskas. Sålunda har vi i trafikplanen återupptagit den nu nedlagda persontrafiken på hela bansträckan. Med hänsyn till den svaga persontrafiken mellan Hallanda och Årjäng har vi skilt persontrafiken från godstrafiken och för den förra inlagt två genomgående persontåg i vardera riktningen å hela bansträckan, inklusive till och från Kättilsbyn. Godståg förutses anordnas efter behovet på olika bansträckor. Antagligen kommer därvid på sträckan Åmål Ö.- Kättilsbyn eventuellt Svanskog att erfordras ett godståg i vardera riktningen varje söckendag, vilket vid behov sålunda utsträckes till Årjäng. Godstågen förutsättas bli utrustade med tryckluftsbroms, varigenom bromsarpersonal blir obehövlig och varigenom lokföraren även kan vara tågbefälhavare. I regel torde en växlingsledare behöva medfölja godstågen för växling på stationerna. Inget hindrar att resande får tillåtas medfölja även godståg.
   För persontågens framförande avses anskaffande av lämplig motorvagn, innehållande omkring 45 sittplatser och1 toilett samt utrymme för paketgods och resgods. Motorvagnen bör kunna vid behov framföra släpvagn och dessutom kunna inskjuta en á två vagnar från linjen vid förekommande linjelastning. Vi har förslagsvis räknat med en tvåaxlig motorvagn, försedd med två stycken bensinmotorer på vardera 110 hästkrafter, utväxlad för en maximihastighet på 70 km. i limmen.

   Persontågsförbindelserna beräknas förslagsvis bli följande: Persontågsförbindelserna beräknas förslagsvis bli följande:

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
amaj_utredning_05.html senast uppdaterad 2007-01-19