Return to previous page
Åter till innehållsförteckning?
Klicka i bilden ovan
Utredning om trafikering av Åmål - Årjängs Järnväg

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

V. Rullande materiel.
   Av vid järnvägen befintlig rullande materiel kan möjligen följande förekomma till övertagande av ett nytt trafikbolag:

Lokomotiven nr 14 och 15.
Dessa är sexkopplade tendermaskiner med främre löpaxel och 3-axlig tender. De är tillverkade av A.-B. Atlas i Stockholm år 1890 och har år 1917 ombyggts, och försetts med ångöverhettningsanordningar, dock med bibehållande av planslidema. De har en adhäsionsvikt av c:a 20 ton och en total vikt i tjänst av 69 ton inklusive tender. Rundpannorna är tillverkade åren 1895 och 1899. Lok nr 14 reviderades, år 1930 hos Nydquist & Holms A,-B. i Trollhättan, därvid samtliga tuber var urtagna. Lok nr 15 genomgick liknande revision år 1931 vid Dalslands järnvägs reparationsverkstad i Mellerud. Hjulringstjockleken är på k)k nr 14 65 mm. och på lok 15 40 mm., vadan på det senare loket hjulringsbyte torde erfordras vid nästa hjulsvarvning. En drivhjulsring på detta lok visar på grund av den ringa hjulringstjockleken tendens att lossna.
Loken är utrustade med ång- och vakuumbroms.

2 st. resgodsvagnar litt F ä nr 51 och 52.
   Dessa är tillverkade åren 1904 – 1906, har en bärighet på 8 och en egen vikt på 9,4 – 9,9 ton. ton. De är försedda med skruvbroms samt har ledning för vacuumbroms och ångvärme.

13 st. täckta godsvagnar litt Gmh nr 101-113.
   Dessa vagnar är tillverkade åren 1900 -1903dl har en bärighet på 9 ton. Två vagnar nr 105 och 110 har skruvbroms och samtliga vagnar genomgångsledning för tryckluftsbroms. Egna vikten är för bromsvagn 9 ton och för annan vagn 7,5 ton.

20 st. öppna godsvagnar litt N 3 nr 201-218, 220 och 225.
   De tillverkades år 1901. Vagnarna nr 205, 210. 215, 220 och 225 har skruvbroms och samtliga genomgångsledning för tryckluftsbroms. Dom lastar 17 ton på bromsvagn och 18 ton på vagn utan broms. Egna vikten är 6,8 ton för vagn utan broms och c:a 8 ton för bromsvagn. Hjulbasen är 4.0 meter.
   Med undantag för Gmh-vagnarna är ovanstående vagnar i gott skick och reviderade i föreskriven tid under järnvägens drift.
   Därjämte finns vid järnvägen 21 st. Vagnuthyrningsbolaget i Stockholm tillhöriga öppna godsvagnar litt N s samt 9 st. f. d. byggnadsvagnar av vilka de senare endast kan användas till arbetsvagnar.

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
amaj_utredning_04.html senast uppdaterad 2007-01-19