Return to previous page
Åter till huvudsida?
Klicka i bilden ovan

ÅmÅJ, Åmål - Årjängs Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 

Under sommaren 1933 anmodade Svenska Järnvägsmannaförbundet och Sveriges Lokomotivmannaförbund Carl August Ehrlin och Carl Viksten  att utreda förutsättningarna för att kunna återuppta trafiken på ÅmÅJ i full utsträckning. 22 oktober 1933 presenterade dom sin "Utredning om trafikering av Åmål - Årjängs Järnväg". Denna gick ut på att ett nytt trafikbolag skulle bildas.
Här följer en något redigerad avskrift av deras utredning:

Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Översikt över Järnvägsbolagets ekonomiska förhållanden Järnvägens trafikförhållanden Banans tillstånd. IV. Husbyggnader och, dess tillstånd. V. Rullande materiel. VI. Driftens ordnande. VII. Sammandrag av driftskostnader och inkomster under åren 1929 - 1932 VIII. Driftskostnadsberäkningar. A. Administrativa avdelningen. A. Administrativa avdelningen B. Banavdelningen. C. Trafikavdelningen. D. Maskinavdelningen och förrådet. E. Hyra för rullande materiel. F. Personal och avlöningar. 2. Sammanställning av driftkostnaderna IX. Trafikinkomster. X. Sammanställning av beräknade utgifter och inkomster. XI. Bolagsbildning och driftkapital. Innehållsförteckning Utredning om trafikering av Åmål - Årjängs Järnväg

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
amaj_utredning.html senast uppdaterad 2007-01-21