HOME
INDEX

Spåranläggning:   RÖ Sala-Tillberga

FÖREGÅENDE
LISTA
Östra regionen
NÄSTA

 


Karta nr 163

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
  127+904 (Sala)SlSt SalaU  112 
    14+925 RanstaRtSt SalaU219
  100+739 (Tillberga)TbSt VästeråsU  123 

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
219 (Sala) - (Tillberga)
Typ av trafikplats
StStation
Övrig information
112Trafikplats Sala hör till en annan spåranläggning.
123Trafikplats Tillberga hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem