HOME
INDEX

597     Billesholm HHJ - Hyllinge

FÖREGÅENDE
LISTA
Billesholm HHJ - (Bjuv) - Hyllinge
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km Höjd Från Till Not

Billesholm 5,3 41 1875-03-171940-08
Sonnadam   ssp 4,6      
Bjf Bjuv Findus     2,6      
Schakt 3     0,4      
(Bjuv)   stn 0 21 1875-03-17  
Bjuvstorp 18961952
Brogårda 18961952
Hyllinge 5 18961952
Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009
  Järnvägsdata 1999
 
 
  

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-11-07 Rolf Sten