HOME
LISTA

014     Karungi - Haparanda/Torneå

FÖREGÅENDE
  (Karungi) - Haparanda/Torneå
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från NoteringKri (Karungi) v 1284,7 28 1915

stn, †G 1989-05-28, †1992-08-17, *P 2000-06-13, †P 2000-08-20; ansl statsbanan Karungi–Övertorneå; triangelspår; IS

  stoppställe   1285,7 27   sto, U 1963-05-26; skolelever
  stoppställe   1288,5 27 1949 sto, U 1951-06-15; skolelever
Ökk Övre Kukkola 1288,5 27 1951-06-15

hpr, †1963-05-26

Lkr Lomkärr v 1291,3 28 1918-12-01 stn, hlp ~1920, I stn ~1940, T hp, I hp 1970, †1976-05-30
Stoppställe vid km 1292,0 1292,0 35 1949 Avajärvivägen sto, U 1968-05-12; ursprungligen för skolelever
Kuf Kukkolaforsen v 1294,3 30 1928 hp, †1969-06-01, *P 1980, †1980-09-15
Övjk Övre Vojakkala 1298,6 19 1948 hpr , †1968-05-12; < Vojakkala (Vjka)
Vjka Vojakkala 1298,6 19 1936
Bvk Bäverbäck v 1300,3 14 1918-12-01

stn, hlp ~1920, I stn ~1940, T hp 1958, I hp 1959, †1968-06-12

Nvjk Nedre Vojakkala 1302,1 13 1948

hpr, †1986-06-01, *P 1986-09-22, †1987-05-31

Mta Mattila v 1304,2 12 1918-12-01 hp, †1958
  Palovaara grusgrop   1310,0 11 1919

grp , BI

Hp Haparanda v 1310,7 " 11  ~1919

stn, †P 1992-08-17, *P 2000-06-13, †P 2000-08-20; ansl VR; hamnspår; GS
+1 Haparanda hamn bgd 1918-12-01, PU 1919

      1311,2      gräns Sverige/Finland
  Torne älv   1311,4   1919 svängbro totalt 245 m, fast bro 1985-10-22
Röy Röyttä 1312,3 1930 lp; växel till bl.a. Torneå järnverk; GL
Tor Torneå v 1314,1 1903 stn; ansl VR; GS

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
  Grafisk tidtabell nr 155, 1995
  Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
 Övrig information
 " Fyrskensspår Haparanda - Torneå.: 1435, 1524 mm.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-07 Rolf Sten