HOME
LISTA

012     Morjärv - Karungi

FÖREGÅENDE
  (Morjärv) - Karungi
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från NoteringMjv (Morjärv) h 1217,6 37 1902-08-01

stn, †P 1992-08-17, *P 2000-06-13, †P 2000-08-20, †G 2007-01-01; ansl statsbanan Morjärv–Karlsborgsverken; IS

  Kalix älv   1219,5    

bro 158 m

Ömj Övermorjärv h 1222,8 39 1933 hp, †1986-06-01
  Stråkan   1225,0    

bro 79 m

Strk Stråkan 1225,3 42 1946

hpr, †1968-05-12

  Stoppställe vid km 1225,3 1225,3 42 1969-06-01 42 sto, U 1977-05-22
      1225,3 42 1985-09-24 arbetsväxel  avx , för linjeomläggning, BI 1986-08-25
Rjv Räktjärv 1227,3 47 1910-12-15

hlp, I stn 1918, I hlp ~1919, I stn ~1940, T hp, I hp 1959, †1977-05-22; fd Räcktjärv; även mtmp +1,3 Räktjärvsänden ssp; hamnspår, vid bispår

      1229,5     lmk 1229,477 = 1231,000
Öf Östra Flakaträsk h 1235,2 54 1910-12-15

hp, T hlp ~1918, I stn ~1940, T hp, I hp 1968, †1986-06-01; även mtmp

  Snögalleri V   1242,7   1910 BI ~1945
  Sockenträsk   1242,8  1910 tunnel 93 m
  Snögalleri Ö   1242,9   ~1910

BI ~1945

Vtv Vitvattnet h 1246,8 108 1910-12-15

stn, †G 1989-05-28, †1992-08-17, *P 2000-06-13, †P 2000-08-20; IS

Hvt Hvitvattnet 1246,8 108
Btk Bodträsk h 1250,7 78 1910-12-15

hp, T hlp ~1918, I stn ~1940, T hp 1958, I hlp 1959, †1986-06-01; även mtmp

Oja Oja v 1260,8 34 1946-01-01 hp, †1975-06-30
Lpk Lappträsk h 1263,8 51 1910-12-15 stn, T hlp 1933, T stn ~1947, I hlp 1988, T hp 1990, †1992-08-17, *P 2000-06-13, †P 2000-08-20; IL
  stoppställe   1268,8 46 1959 sto, U 1963-05-26; skolelever
Vlki Välikoski 1270,0 44 1938

hpr, †1986-06-01

Kbk Kärrbäck h 1271,6 40 1913-07-01 hp, T hlp ~1930, I stn ~1940, T hp, I hp 1970, †1986-06-01; även mtmp
  stoppställe   1272,9 37 1959 sto, U 1963-05-26
Veittijärvi 127,0 37 övrig funktion
      1276,8 38 1958 sto, U 1968
Kah Karhuvaara h 1279,6 37 1941-06-16

ts, hp+ts 1919-05-01, hps ~1920, T hlp 1930t, I stn ~1940, T hlp 1941-06-16, T hp 1958, I hp 1959, †1986-06-01; < Tossa (Tsa)

Tsa Tossa h 1279,6 1919-05-01
Kri Karungi   1283,8   1913-07-01 stn, †1915
Kri Karungi   1284,7 28 1915

stn, †G 1989-05-28, †1992-08-17, *P 2000-06-13, †P 2000-08-20; ansl statsbanan Karungi–Övertorneå; triangelspår; IS


Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Grafisk tidtabell nr 169
Grafisk tidtabell nr 174, 1997
Övrig information
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-07 Rolf Sten