Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden

WLJ, Woxna - Lobonäs Järnväg

av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Nedläggningen (Closed down)
 Tiden och utvecklingen rullade ifrån "Lilltåget". Bolagets lönsamhetskalkyler visade att järnvägen inte längre var ekonomiskt motiverad. År 1932 ansökte därför bolaget, hos Kunglig Majestät, om koncessionens upphörande och järnvägens nedläggning. Remissvar infordrades från både Kommun och Länsstyrelse. Ingen av dessa hade några invändningar.     Den 30 november vinkade stationsmästare Persson, i Lobonäs, av det sista ordinarie tåget från Lobonäs. En sista extratur gjordes dock under vintern 1933. Det var idrottsföreningen som abonnerade tåget i samband med en skidtävling, Finnloppet, i Voxna. Sommaren 1933 revs banan upp. Allt gick mycket fort och Sverige hade blivit 28,86 kilometer järnväg kortare.
Woxba Bruk station
WLJ station Woxna Bruk omkring 1910. Byggnaden till vänster är WLJ verkstad/lokstall. Kopia av ett vykort. Samling Rolf Sten

Return to page WLJ table of content  

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Return to WLJ table of content
  Returtåg till WLJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
nedlaggning.htm senast uppdaterad 29 januari 2003