Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden

WLJ, Woxna - Lobonäs Järnväg

av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Rullande materiel (Rolling Stock)
Make your choice and click at the red arrow
Till allmänt Allmänt (General) (1998-05-05) 
Till dragkraft Dragkraft (Engines) (1998-05-05) 
Till personvagnar Personvagnar (Coaching stock) (1998-05-05)
Till godsvagnar Godsvagnar (Freightage stock) (1998-05-05)

   
Allmänt (General)

Som tidigare nämnts köptes större delen av det rullande materielet
från Bredsjö-Degerfors Järnväg (BDJ). Med detta köp gjorde bolaget en
avsevärd vinst då begagnad materiel var avsevärt billigare än ny. Loken kostade 18 000 kronor och resten av det rullande materielet 21 053 kronor inklusive de nya vagnarna från ASJ som bara de kostade 9 400 kronor.

 
Dragkraft (Engines)  

WLJ engine No 1
Bilden visar WLJ lok nummer 1 framför verkstaden/lokstallet i Voxna Bruk omkring 1920. Mannen till vänster är lokförare Edvard Boander Foto: © Samling Rolf Sten.

Som dragkraft inköptes från BDJ två stycken ånglok, BDJ 6 respektive
7. Dessa numrerades vid WLJ som nummer 1 och 2. Loken levererades till WLJ under sommaren 1907 respektive vintern 1908. I köpet ingick även en reservpanna.
  
Loken var utförda som tanklok, tillverkade år 1899 respektive 1900 av Helsingborgs Mekaniska Verkstad, tillverkningsnummer 16 respektive 17. Axelföljden 1C, en löpaxel och tre drivande axlar. Tjänstevikt 19 ton. Efter WLJ nedläggning såldes loken år 1933 till Hällefors - Fredriksbergs Järnväg (HFJ) där de var i trafik fram till 1959 varefter de slopades.

 
Personvagnar (Coaching stock)

WLJ C 2
Leveransfoto på WLJ personvagn C2. Foto: Stig Nyberg

För persontrafiken anskaffades tre stycken personvagnar, en begagnad från BDJ och två nytillverkade. Personvagn nummer BC1 var kombinerad andra- och tredjeklass. Sexton sittplatser i tredje klass och sex i andra. Tillverkad i Nora 1899 och inköptes från BDJ år 1907. Vagnen vägde 4,8 ton.
   Personvagn nummer C 2 var enbart tredjeklass. 38 sittplatser. Vagnen var nytillverkad för WLJ av ASJ år 1908. Vikt 8,0 ton. Utrustad med skruvbroms. Se ovanstående leveransfoto.
    Personvagn nummer BCD 3 var kombinerad andra- och tredjeklass samt postkupé. Åtta andra- och sexton tredjeklassplatser. Även den här vagnen var nytillverkad för WLJ av ASJ år 1908. Vikt 8,6 ton. Se nedanstående leveransfoto.
   Samtliga personvagnar såldes vid nedläggningen till HFJ. 
WLJ BCD 3
Leveransfoto på WLJ personvagn BCD 3. Foto: Stig Nyberg.

 

 
Godsvagnar (Freightage stock)

Godsvagnsparken bestod nästan uteslutande av begagnade vagnar från BDJ.
Av godsvagnarna var det fyra stycken som var täckta: F12 samt G11, 13 och 14.
   Resgodsvagnen F 11 inköpt från BDJ år 1908. Axelavstånd 3,6 meter. Vikt 4,5 ton och lastar 4,0 ton. Försedd med skruvbroms. Vagnen fungerade även som ångfinka för uppvärmning av personvagnarna. Ångpannan var av fabrikat Vulcan och tillverkad år 1894.
    Resgodsvagn F 12. En täckt vagn utan broms. G 13, axelavstånd 3,6 meter, egenvikt 3,1 ton och lastade 3,5 ton. Också denna vagn inköpt från BDJ år 1908.
   År 1914 anskaffades ännu en täckt vagn. Den numrerades G 14. Egenvikten var 3,6 ton och lastade 4,4 ton. Vagnen kostade 1615 kronor och 74 öre.
   Ursprunget var från BDJ. Efter WLJ nedläggning såldes alla de fyra täckta vagnarna till HFJ där de numrerades som F511-514 Från BDJ köptes även 30 stycken öppna godsvagnar WLJ I 21-50, tjugo utan och tio med broms. Förutom dessa köptes även ett antal äldre, små, godsvagnsunderreden. Axelavstånd 1,8 meter, egenvikt 1,5 ton och lastade 6 ton.
    Vagnarna 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 och var försedda med broms. Axelavstånd 1,8 meter, egenvikt 1,7 ton och lastade 6 ton.
   WLJ NN 61 or 62 at Voxna BrukFrån BDJ levererades även fjorton boggivagnar avsedda för träkolstransporter. Dessa numrerades som L 81-94. Det var gamla små godsvagns- underreden som kopplats ihop två och två med långkoppel av räls, försetts med golv och träkolsskrov rymmande 300 hl. Måttuppgifterna på dessa vagnar var sannolikt desamma som vagnarna 61-62.
   Av de godsvagnsunderreden som WLJ hade köpt från BDJ och med boggivagnarna L 81-94 som modell lät WLJ bygga två stycken boggivagnar avsedda för timmertransporter. Vagnarnas överdel byggdes av ASJ år 1909. Vagnarna fick littera NNo och numrerades 61-62. Boggiavstånd 5,35 meter, axelavstånd 1,05 Drawing WLJ NN 61-62meter, egenvikt 3,7 ton och lastade 8 ton. Längd över buffertbalken var 7,5 meter. Vagnarna var obromsade. Se ovanstående bild från Voxna Bruk.
   Vid banans nedläggning kom en större del av den rullande materielet att säljas till HFJ.
Vidstående bild visar en ritning på vagn NN 61-62. Vill du se en större bild? Klicka i bilden
    Detta kom att bli unikt genom att materielen på detta vis kom att trafikera samtliga banor i Sverige med spårvidden 802 mm ( öppnade för allmän trafik). Om vi tar till exempel ångloken, köptes de ursprungligen till BDJ där de vid nedläggningen såldes vidare till WLJ för att vid dess nedläggning slutligen hamna vid HFJ.

Back till sidans början. Back to page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Return to WLJ. Table of content
  Returtåg till "WLJ", innehållsförteckning

© Rolf Sten
rullande.htm senast uppdaterad 29 januari 2003