Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
 LSSJ, Lidköping - Skara - Stenstorps Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil LSSJ.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Banprofil LSSJ. line gradient LSSJ

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida

  Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
lssj_profil..html senast uppdaterad 2004-11-01