Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


 LSSJ, Lidköping - Skara - Stenstorps Järnväg

Av Rolf Sten 


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen, make your choice and click at the red arrow

Snabbfakta del 1/2 (facts about LSSJ) Snabbfakta del 1/2 (facts about LSSJ part 1/2) (2005-01-12) 

Snabbfakta del 2/2 (facts about LSSJ)

Snabbfakta del 2/2 (facts about LSSJ part 2/2) (2005-01-12) 

To the map LSSJ

Karta LSSJ (Map LSSJ) (1999-05-28)
Tidtabell LSSJ  1930 (Timetable 1930) Tidtabell LSSJ  1930 (Timetable 1930) (2005-01-04)
Banprofil LSSJ (Line gradient LSSJ) Banprofil LSSJ (Line gradient LSSJ) (2005-01-04)
Översiktskarta Västergötland - Göteborgs Järnvägar (Key map) Översiktskarta Västergötland - Göteborgs Järnvägar (Key map) (1999-05-28)

Lidköpings station year 1920

Lidköpings station i början av 1920-talet. Till höger i bild går spåren mot Håkantorp och Tun. Båda järnvägarna tillhörande Lidköpings Järnvägar, LJ. Till vänster går spåren mot Mariestad och Skara, tillhörande LJ respektive LSSJ. Foto: Svenska Järnvägsföreningen 1926.


Nästa sida Next page

 

 Return to narrow gauge table of content
  Returtåg till "Smalspår" innehållsförteckning

Källor: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Malte Ljunggren Sveriges lokstationer, Svensk järnvägsstatistik samt järnvägsdata. Sveriges Järnvägsmuseum. Riksarkivet. Måns Mannerfelt Västergötland - Göteborgs Järnvägar. Yngve Holmgren Västgöta - ånglok.

 

© Rolf Sten
lssj.htm senast uppdaterad 2006-09-17