Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Borgholm - Böda Järnväg
 

Av Rolf Sten

Banprofil BBJ.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade. De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient BBJ

Till sidans början. To page top
 
  Return to BBJ table of content
  Returtåg till BBJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
bbj_profil..html senast uppdaterad 3 januari 2001