Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida


Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
Borgholm - Böda Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your chice and click at the red arrow
Historik och åren fram till 1928 (History) (2001-01-03)  
Karta  (Map.) (2001-01-03)
Tidtabell BBJ 1917 Timetable BBJ 1917 

Tidtabell Ölands Järnväg 1930 Timetable ÖJ 1930  
Banprofil BBJ Line gradient
Ölands Järnvägsbank. Läs om vad som finns kvar idag

Böda station around 1949
Böda station, norra ändpunkten på Borgholm - Böda Järnväg, omkring år 1945 


Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "Smalspåriga järnvägar"

 

Källor: Svenska Järnvägsföreningens historik från 1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Riksarkivet, Järnvägsdata, Ölands Järnväg

© Rolf Sten
bbj.htm senast uppdaterad 28 september 2002