Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida


Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


FNJ, Finspång - Norsholms Järnväg

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow

Snabbfakta (facts about FNJ) (2010-01-11) 
Karta, Finspång - Norsholms Järnväg  (Map FNJ) (2001-04-25)

FNJ main-line at lake Dovern
Ovanstående bild visar ett avsnitt från FNJ linje vid sjön Dovern. Foto från boken Norra Östergötlands Järnvägar och Mellersta Östergötlands Järnvägar under åren 1924 - 1944.

Nästa sida Next page


 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

 

Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999. Lars-Olov Karlsson, Norra Östergötlands Järnvägar och Mellersta Östergötlands Järnvägar under åren 1924 - 1944.
 

 

© Rolf Sten
fnj.htm senast uppdaterad
2010-01-11