Åter till föregående sida?
Klicka på bilden ovan

UHB, Uddeholms järnväg
NKlJ, Nordmark - Klarälvens Järnväg(ar)

Av Rolf Sten

Tidtabell 1930.
I tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns längs NKlJ.


Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to  table of content
  Returtåg till NKlJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
nklj_tidtab.html senast uppdaterad 5 september 2003