Åter till föregående sida?
Klicka på bilden ovan

UHB, Uddeholms järnväg
NKlJ, Nordmark - Klarälvens Järnväg(ar)

Av Rolf Sten

Banprofiler NKlJ.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade. De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradients NKl_1

Libe gradients NKlJ_2

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida

  Return to  table of content
  Returtåg till NKlJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
nklj_profil..html senast uppdaterad 5 september 2003