Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden!

 NHJ, Norra Hälsinglands Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida

Banprofil NHJ
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Observera att pofilen visar den ursprungliga sträckan Hudiksvall Östra till Bergsjö
NHJ line gradient

Till sidans början. To page top
 
Previous page Föregående sida

  Return to NHJ table of content
  Returtåg till NHJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
nhj_profil..html senast uppdaterad 27 januari 2002