Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden!

 
NHJ,
Norra Hälsinglands Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen Make your choice and click at the red arrow

To facts about NHJ Snabbfakta facts about NHJ (2010-09-28)
To map NHJ Karta Norra Hälsinglands Järnväg Map NHJ (1999-10-04)
To map NHJ at Hudiksvall Karta över NHJ dragning genom Hudiksvall NHJ in Hudiksvall (2002-01-27) 
To NHJ timetable 1917 Tidtabell NHJ 1917 (Hudiksvall - Bergsjö) Timetable NHJ 1917.
To NHJ timetable 1930 Tidtabell NHJ 1930 (Harmånger - Bergsjö) Timetable NHJ 1930. 
To NHJ line gradients Banprofil NHJ Line gradient (2002-01-27)
More about NHJ Mer om NHJ, Bergsjöbanan. (Lennart Strömquist) Öppnas i nytt fönster (2002-01-27) 


Bergsjö station 1897. Järnvägen har varit öppen för trafik sedan 10 november 1896. Men än återstår som synes en hel del kompletterande arbeten. Från höger syns godsmagasinet, Stationshuset samt "afträdet". Vagnarna är personvagnar varav den vänstra är en av boggivagnarna. Till höger i bild är i riktning mot Hudiksvall. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

 
Nästa sida Next page

 

Källor: svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926 samt Svensk järnvägsstatistik.
Sveriges Järnvägsmuseum, Tidningsurklipp, Axel Lernbo, Henry Eriksson

 

 Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

© Rolf Sten
nhj.htm senast uppdaterad 2011-09-28