Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
WFJ, Vadstena - Fågelsta Järnväg
Vadstena - Fogelsta Järnväg
FVÖJ, Fågelsta - Vadstena - Ödeshögs Järnväg
Linje

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow

Snabbfakta Snabbfakta (facts about WFJ/FVÖJ) (2009-01-31)
  Karta över WFJ/FVÖJ finns under MÖJ
Tidtabell MÖJ 1930 Tidtabell WFJ 1888 (Timetable WFJ 1888)  (2009-01-31)
Ångloket FVÖJ 3 "Omberg" med personvagn. Foto med personal framför loket omkring 1900.
Ångloket FVÖJ 3 "OMBERG" med personvagn. Foto med personal framför loket omkring 1900. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

 

Nästa sida Next page


 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999. Lars-Olov Karlsson, Från Wadstena till Vadstena , Norra Östergötlands Järnvägar och Mellersta Östergötlands Järnvägar under åren 1924 - 1944.

 

© Rolf Sten
wfj.html senast uppdaterad 2009-01-31