Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
LCJ, Ljungbyholm - Karlslunda Järnväg

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow
Snabbfakta (facts about LCJ) Snabbfakta (facts about LCJ) (2006-02-05)
Karta LCJ (Map LCJ) Karta LCJ (Map LCJ) (2006-02-05)
Tidtabell LCJ 1930 Timetable LCJ 1930 Tidtabell LCJ 1930 Timetable LCJ 1930 
Banprofil LCJ Line gradient Banprofil LCJ Line gradient

Påryd station year 192, engine LCJ No 5

Påryd, LCJ västra slutpunkt omkring 1924. persontåget på bilden dras av LCJ lok nummer 5. Bortåt i bild är i riktning mot Ljungbyholm. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.

 
Nästa sida Next page


 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999. Kalmarnas, Kalmar nations skriftserie 1978 

 

 

© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2006-02-06